Cổng thông tin điện tử

Hội Nông dân tỉnh thanh hóa

Bế mạc Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh (Khóa XVIII) lần thứ 13.

Đăng ngày 05 - 10 - 2018
100%

Sáng 28/9/2018, Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XVIII) lần thứ 13 đã bế mạc. Các đồng chí: Trịnh Văn Chiến - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đỗ Trọng Hưng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Đình Xứng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đỗ Minh Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy đồng chủ trì Hội nghị.

 

 

 

Trong ngày làm việc thứ 2 của kỳ họp, Hội nghị đã dành nhiều thời gian để tiến hành thảo luận. Theo báo cáo tổng hợp, tại 4 tổ có 38 lượt ý kiến đại biểu được ghi nhận. Trong không khí sôi nổi, thẳng thắn, trách nhiệm, nội dung các ý kiến được đánh giá phong phú, tâm huyết, đã làm rõ thêm những kết quả đạt được trong gần 3 năm đưa Nghị quyết vào cuộc sống cũng như những hạn chế, yếu kém và đề xuất giải pháp cho từng vấn đề.

Đồng chí Nguyễn Đình Xứng - Phó Bí thư Tỉnh ủy,

Chủ tịch UBND tỉnh giải trình làm rõ ý kiến của các đại biểu.

Hầu hết các ý kiến đều cho rằng công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, BCH Đảng bộ tỉnh rất khoa học và bài bản đồng thời đề xuất bổ sung một số kết quả khác trên lĩnh vực kinh tế. Tập trung vào thảo luận các hạn chế và yếu kém, các đại biểu đề xuất cần quy định rõ thời gian giải quyết thủ tục hành chính cho doanh nghiệp nhất là ở cấp xã; ban hành chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển đồng bộ hơn cho khu vực miền núi; nâng cao hiệu quả sử dụng đất bằng cách giao chỉ tiêu cụ thể cho từng địa phương về giảm đất lúa, chuyển đổi sang sản xuất cây trồng khác có hiệu quả kinh tế cao hơn và áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật; nghiên cứu chính sách để thu hút các ngành, dự án công nghiệp công nghệ cao đầu tư vào tỉnh… Phiên thảo luận cũng ghi nhận nhiều giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả nhiệm vụ quý IV năm 2018, chỉ tiêu năm 2019 cũng như các chương trình trọng tâm.

Đại biểu Đào Trọng Quy - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường

đóng góp giải pháp cho vấn đề giải phóng mặt bằng.

Tiếp thu các ý kiến đưa ra tại Hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng và các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã giải trình một số nội dung đại biểu nêu. Đối với báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ, Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất với các kết quả đã đạt được. Thời gian tới, nếu không có biến động lớn, hầu hết các chỉ tiêu của Nghị quyết đều có thể hoàn thành. Theo đó, cần tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, đồng thời tạo đột phá về hạ tầng giao thông, hạ tầng khu công nghiệp; hoàn chỉnh cơ chế thu hút nguồn nhân lực đầu tư vào nền kinh tế; xúc tiến đẩy nhanh tiến độ các dự án dở dang và dự án mới; tạo chuyển biến về cải cách hành chính.

Phát biểu bế mạc Hội nghị lần thứ 13 Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII, đồng chí Trịnh Văn Chiến - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá Hội nghị đã cơ bản hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra, đạt kết qủa tốt và xứng tầm với một hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ. Các đồng chí ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, các đại biểu mở rộng đều đã nỗ lực nghiên cứu tài liệu, đưa ra nhiều ý kiến sâu sắc, thẳng thắn, cụ thể và có tính chiến đấu.

Toàn cảnh Hội nghị.

Gần 3 năm qua, Nghị quyết đã được các cấp, các ngành triển khai bài bản, khoa học; tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả khá cao; tinh thần lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quyết liệt, ý chí quyết tâm rất lớn. Kết quả thực hiện Nghị quyết đến nay đạt được khá tốt, có 7 chỉ tiêu dự kiến vượt kế hoạch trong đó chỉ tiêu xuất khẩu là chỉ tiêu nhiều khóa không đạt được; 16 chỉ tiêu có khả năng đạt và vượt kế hoạch đề ra. Tình hình kinh tế, văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, các vấn đề an sinh xã hội được chăm lo, quốc phòng an ninh được đảm bảo. Công tác xây dựng đảng đạt nhiều kết quả quan trọng.

Nhấn mạnh đến những hạn chế, yếu kém, đồng chí đồng thuận với các báo cáo trình Hội nghị đã thể hiện khá đầy đủ và giao Văn phòng Tỉnh ủy cập nhập, phân loại theo nhóm hạn chế, yếu kém, báo cáo Thường trực, Thường vụ Tỉnh ủy để giao cho các tổ chức cơ sở đảng, HĐND, UBND tỉnh, các huyện, ngành xây dựng phương án khắc phục trong thời gian tới. Yêu cầu phải làm rõ hạn chế yếu kém nào đã nhiều năm chưa khắc phục được, hạn chế yếu kém nào mới phát sinh, hạn chế nào do nguyên nhân khách quan, hạn chế nào do nguyên nhân chủ quan. Đồng thời phải làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân, người đứng đầu cơ quan, đơn vị.

Đồng chí Trịnh Văn Chiến - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy,

 Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu bế mạc Hội nghị.

Trong thời gian tới, đồng chí yêu cầu các ngành, đơn vị thực hiện tốt 9 giải pháp đã quyết nghị trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII. Nhưng yêu cầu phải cụ thể hơn, rõ ràng hơn, hiệu quả hơn cho sát với tình hình hiện nay. Trong đó, nhấn mạnh thêm một số giải pháp mới, đó là: Tạo điều kiện cho nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn vận hành hết công suất và đẩy nhanh tiến độ các dự án lớn. Yêu cầu Ban quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp, Sở Công thương, Sở Kế hoạch và Đầu tư tập trung rà soát lại các dự án đã chấp thuận địa điểm, chủ trương đầu tư liên quan đến phân phối sản phẩm của Lọc hóa dầu Nghi Sơn, nếu chưa mở trụ sở ở Thanh Hóa, nộp thuế cho tỉnh thì yêu cầu bổ sung. Các dự án khác như Nhiệt điện Nghi Sơn 2, dự án của Tập đoàn Sun Group, dự án đường ven biển… cũng cần tập trung giải quyết theo hướng trên.

Các dự án công nghiệp, du lịch, bất động sản phải đẩy nhanh tiến độ, dự án nào không thực hiện thì kiên quyết thu hồi và giao cho nhà đầu tư khác. Chú trọng công tác xúc tiến đầu tư trong nước; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, cải cách hành chính. Huy động mọi nguồn lực trong nhân dân; tạo chuyển biến mạnh mẽ về việc giải phóng mặt bằng, yêu cầu trong năm 2018 phải đạt tối thiểu 70%.

Tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, đảm bảo quốc phòng an ninh và an ninh trật tự xã hội. Tăng cường lãnh, chỉ đạo quản lý điều hành thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu còn lại của nhiệm kỳ. Đây là giải pháp có tính chất quyết định để thực hiện thắng lợi các công việc nêu trên. Công tác cán bộ cần nghiên cứu khắc phục bệnh trung bình chủ nghĩa, chủ nghĩa dân túy; đánh giá cán bộ phải bằng hiệu quả công việc cụ thể. Đây cũng là yếu tố có tính quyết định đến việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu từ nay đến hết nhiệm kỳ.

Trong ngày làm việc thứ 2 của kỳ họp, Hội nghị đã dành nhiều thời gian để tiến hành thảo luận. Theo báo cáo tổng hợp, tại 4 tổ có 38 lượt ý kiến đại biểu được ghi nhận. Trong không khí sôi nổi, thẳng thắn, trách nhiệm, nội dung các ý kiến được đánh giá phong phú, tâm huyết, đã làm rõ thêm những kết quả đạt được trong gần 3 năm đưa Nghị quyết vào cuộc sống cũng như những hạn chế, yếu kém và đề xuất giải pháp cho từng vấn đề.

Đồng chí Nguyễn Đình Xứng - Phó Bí thư Tỉnh ủy,

Chủ tịch UBND tỉnh giải trình làm rõ ý kiến của các đại biểu.

Hầu hết các ý kiến đều cho rằng công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, BCH Đảng bộ tỉnh rất khoa học và bài bản đồng thời đề xuất bổ sung một số kết quả khác trên lĩnh vực kinh tế. Tập trung vào thảo luận các hạn chế và yếu kém, các đại biểu đề xuất cần quy định rõ thời gian giải quyết thủ tục hành chính cho doanh nghiệp nhất là ở cấp xã; ban hành chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển đồng bộ hơn cho khu vực miền núi; nâng cao hiệu quả sử dụng đất bằng cách giao chỉ tiêu cụ thể cho từng địa phương về giảm đất lúa, chuyển đổi sang sản xuất cây trồng khác có hiệu quả kinh tế cao hơn và áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật; nghiên cứu chính sách để thu hút các ngành, dự án công nghiệp công nghệ cao đầu tư vào tỉnh… Phiên thảo luận cũng ghi nhận nhiều giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả nhiệm vụ quý IV năm 2018, chỉ tiêu năm 2019 cũng như các chương trình trọng tâm.

Đại biểu Đào Trọng Quy - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường

đóng góp giải pháp cho vấn đề giải phóng mặt bằng.

Tiếp thu các ý kiến đưa ra tại Hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng và các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã giải trình một số nội dung đại biểu nêu. Đối với báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ, Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất với các kết quả đã đạt được. Thời gian tới, nếu không có biến động lớn, hầu hết các chỉ tiêu của Nghị quyết đều có thể hoàn thành. Theo đó, cần tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, đồng thời tạo đột phá về hạ tầng giao thông, hạ tầng khu công nghiệp; hoàn chỉnh cơ chế thu hút nguồn nhân lực đầu tư vào nền kinh tế; xúc tiến đẩy nhanh tiến độ các dự án dở dang và dự án mới; tạo chuyển biến về cải cách hành chính.

Phát biểu bế mạc Hội nghị lần thứ 13 Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII, đồng chí Trịnh Văn Chiến - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá Hội nghị đã cơ bản hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra, đạt kết qủa tốt và xứng tầm với một hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ. Các đồng chí ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, các đại biểu mở rộng đều đã nỗ lực nghiên cứu tài liệu, đưa ra nhiều ý kiến sâu sắc, thẳng thắn, cụ thể và có tính chiến đấu.

Toàn cảnh Hội nghị.

Gần 3 năm qua, Nghị quyết đã được các cấp, các ngành triển khai bài bản, khoa học; tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả khá cao; tinh thần lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quyết liệt, ý chí quyết tâm rất lớn. Kết quả thực hiện Nghị quyết đến nay đạt được khá tốt, có 7 chỉ tiêu dự kiến vượt kế hoạch trong đó chỉ tiêu xuất khẩu là chỉ tiêu nhiều khóa không đạt được; 16 chỉ tiêu có khả năng đạt và vượt kế hoạch đề ra. Tình hình kinh tế, văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, các vấn đề an sinh xã hội được chăm lo, quốc phòng an ninh được đảm bảo. Công tác xây dựng đảng đạt nhiều kết quả quan trọng.

Nhấn mạnh đến những hạn chế, yếu kém, đồng chí đồng thuận với các báo cáo trình Hội nghị đã thể hiện khá đầy đủ và giao Văn phòng Tỉnh ủy cập nhập, phân loại theo nhóm hạn chế, yếu kém, báo cáo Thường trực, Thường vụ Tỉnh ủy để giao cho các tổ chức cơ sở đảng, HĐND, UBND tỉnh, các huyện, ngành xây dựng phương án khắc phục trong thời gian tới. Yêu cầu phải làm rõ hạn chế yếu kém nào đã nhiều năm chưa khắc phục được, hạn chế yếu kém nào mới phát sinh, hạn chế nào do nguyên nhân khách quan, hạn chế nào do nguyên nhân chủ quan. Đồng thời phải làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân, người đứng đầu cơ quan, đơn vị.

Đồng chí Trịnh Văn Chiến - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy,

 Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu bế mạc Hội nghị.

Trong thời gian tới, đồng chí yêu cầu các ngành, đơn vị thực hiện tốt 9 giải pháp đã quyết nghị trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII. Nhưng yêu cầu phải cụ thể hơn, rõ ràng hơn, hiệu quả hơn cho sát với tình hình hiện nay. Trong đó, nhấn mạnh thêm một số giải pháp mới, đó là: Tạo điều kiện cho nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn vận hành hết công suất và đẩy nhanh tiến độ các dự án lớn. Yêu cầu Ban quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp, Sở Công thương, Sở Kế hoạch và Đầu tư tập trung rà soát lại các dự án đã chấp thuận địa điểm, chủ trương đầu tư liên quan đến phân phối sản phẩm của Lọc hóa dầu Nghi Sơn, nếu chưa mở trụ sở ở Thanh Hóa, nộp thuế cho tỉnh thì yêu cầu bổ sung. Các dự án khác như Nhiệt điện Nghi Sơn 2, dự án của Tập đoàn Sun Group, dự án đường ven biển… cũng cần tập trung giải quyết theo hướng trên.

Các dự án công nghiệp, du lịch, bất động sản phải đẩy nhanh tiến độ, dự án nào không thực hiện thì kiên quyết thu hồi và giao cho nhà đầu tư khác. Chú trọng công tác xúc tiến đầu tư trong nước; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, cải cách hành chính. Huy động mọi nguồn lực trong nhân dân; tạo chuyển biến mạnh mẽ về việc giải phóng mặt bằng, yêu cầu trong năm 2018 phải đạt tối thiểu 70%.

Tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, đảm bảo quốc phòng an ninh và an ninh trật tự xã hội. Tăng cường lãnh, chỉ đạo quản lý điều hành thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu còn lại của nhiệm kỳ. Đây là giải pháp có tính chất quyết định để thực hiện thắng lợi các công việc nêu trên. Công tác cán bộ cần nghiên cứu khắc phục bệnh trung bình chủ nghĩa, chủ nghĩa dân túy; đánh giá cán bộ phải bằng hiệu quả công việc cụ thể. Đây cũng là yếu tố có tính quyết định đến việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu từ nay đến hết nhiệm kỳ.

 

 

<

Tin mới nhất

HĐND tỉnh tổ chức kỳ họp thứ 10, (Kỳ họp bất thường) khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021.(17/10/2019 11:32 SA)

TIN BÃO TRÊN BIỂN ĐÔNG (CƠN BÃO SỐ 4) (28/8)(29/08/2019 8:09 SA)

Hội thảo khoa học “Bác Hồ với Thanh Hóa – Thanh Hóa 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí...(27/08/2019 2:25 CH)

Dân số Việt Nam 2019: Hơn 96 triệu người, đứng thứ 15 thế giới(11/07/2019 3:53 CH)

Khai mạc trọng thể kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa XVII(08/07/2019 2:27 CH)

Phê duyệt mức hỗ trợ tiền điện sinh hoạt cho hộ nghèo, hộ chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh(04/06/2019 3:30 CH)

Ngày Thế giới không thuốc lá 31-5-2019: Thuốc lá và các bệnh về phổi(29/05/2019 1:44 CH)

Khai mạc triển lãm “Thanh Hóa xưa và nay”(07/05/2019 7:03 SA)