Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
89 người đã bình chọn
2925 người đang online

Tăng mức cho vay hộ nông dân khi không có tài sản bảo đảm

Đăng ngày 12 - 11 - 2018
100%

Có hiệu lực từ ngày 25/10/2018, Nghị định 116/2018/NĐ-CP ngày 07/09/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 9/6/2015 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn, trong đó tăng mức cho vay đối với cá nhân, hộ gia đình, tổ hợp tác, hộ kinh doanh, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã và chủ trang trại khi không có tài sản bảo đảm.

Cụ thể, cá nhân, hộ gia đình, tổ hợp tác, hộ kinh doanh, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã và chủ trang trại được tổ chức tín dụng cho vay không có tài sản bảo đảm theo các mức như sau:

- Tối đa 100 triệu đồng đối với cá nhân, hộ gia đình cư trú ngoài khu vực nông thôn có hoạt động sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp (quy định cũ tối đa 50 triệu đồng) (trừ trường hợp cá nhân, hộ gia đình đầu tư cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm).

-  Tối đa 200 triệu đồng đối với cá nhân, hộ gia đình cư trú tại địa bàn nông thôn (quy định cũ tối đa 100 triệu đồng).

<

Tin mới nhất

Tăng mức cho vay hộ nông dân khi không có tài sản bảo đảm(12/11/2018 10:22 SA)

Phân bón giả đang gây thiệt hại trên 2 tỷ USD mỗi năm(25/07/2018 1:25 CH)

Chủ động ứng phó thiên tai trong nuôi trồng thủy sản lồng bè(16/07/2018 9:10 SA)

An toàn thực phẩm trên tàu cá - vấn đề cần quan tâm(16/07/2018 9:08 SA)

Trăm kiểu chống nóng vật nuôi, chi phí tăng vọt(06/07/2018 8:50 SA)

Nhân rộng mô hình tưới nhỏ giọt, phun mưa(17/05/2018 2:44 CH)

Sửa đổi một số chính sách phát triển thủy sản(19/04/2018 8:55 SA)

Sửa đổi một số chính sách phát triển thủy sản(08/03/2018 8:36 SA)