Cổng thông tin điện tử

Hội Nông dân tỉnh thanh hóa

Đại hội Hội Nông dân tỉnh Khánh Hòa lần thứ XI, nhiệm kỳ 2018 - 2023

Đăng ngày 06 - 07 - 2018
100%

Ngày 3-7, tại Nha Trang, Hội Nông dân tỉnh tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XI, nhiệm kỳ 2018 - 2023. Đến dự có các ông: Thào Xuân Sùng - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam; Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo Hội Nông dân 18 tỉnh, thành phố miền Trung - Tây Nguyên và 220 đại biểu đại diện cho nông dân trong tỉnh.

 

Ông Nguyễn Tấn Tuân trao cờ thi đua của Chính phủ cho Hội Nông dân tỉnh.


Nhiệm kỳ 2013 - 2018, Hội Nông dân tỉnh đã hoàn thành đạt và vượt hầu hết các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội X đề ra. Trong đó, 3 phong trào lớn của hội tiếp tục phát triển cả về chiều rộng lẫn chiều sâu. Đặc biệt,  phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi đã phát triển mạnh, tạo được sức lan tỏa lớn, là động lực cho nông dân thi đua cùng nhau vươn lên thoát nghèo và làm giàu. Trong nhiệm kỳ, toàn tỉnh có 58.600 hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi... Nhiệm kỳ tới, Hội phấn đấu kết nạp mới 15.000 hội viên; 95% trở lên cơ sở Hội trong sạch vững mạnh; phối hợp dạy nghề cho 3.000 hội viên/năm; đảm bảo có từ 80% trở lên học viên có việc làm sau khi học nghề; xây dựng được 50 Tổ hợp tác, Hợp tác xã trở lên phát triển sản xuất theo hướng chuỗi giá trị; hàng năm, mỗi cơ sở Hội xây dựng thực hiện ít nhất từ 1 - 2 mô hình giúp hộ nông dân giảm nghèo, có thu nhập ổn định…


Phát biểu chỉ đạo đại hội, ông Thào Xuân Sùng đánh giá cao sự phát triển và những đóng góp tích cực của các cấp Hội Nông dân, hội viên, nông dân và phong trào nông dân đối với sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh... Trong nhiệm kỳ tới, các cấp Hội phải chủ động tham gia tích cực, phối hợp chặt chẽ giữa Hội với các cấp chính quyền triển khai tốt công tác thể chế hóa, cụ thể hóa các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII), tiếp tục nghiên cứu, điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện cơ chế, chính sách về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; đề xuất sửa đổi các quy định cho phù hợp với thực tế và tập trung xây dựng Hội vững mạnh về mọi mặt.


Phát biểu tại đại hội, ông Nguyễn Tấn Tuân đề nghị các cấp Hội Nông dân nhiệm kỳ tới cần phải đề ra chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ cụ thể, sát thực tiễn. Tiếp tục tổ chức và nâng cao chất lượng các phong trào thi đua yêu nước, phát huy hơn nữa vai trò giám sát, phản biện xã hội, tích cực tham gia góp ý xây dựng các chủ trương, nghị quyết của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; nghiên cứu mở rộng quy mô sản xuất nông nghiệp, có sự liên kết chặt chẽ, ứng dụng công nghệ cao, thích ứng với biến đổi khí hậu; phát huy thế mạnh về đặc thù ngư nghiệp của người dân Khánh Hòa.


Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh nhiệm kỳ 2018 - 2023 gồm 31 vị. Ông Nguyễn Trọng Trung tái đắc cử chức vụ Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh. Đại hội cũng đã bầu Đoàn đại biểu gồm 14 vị và 3 vị dự khuyết dự Đại hội toàn quốc lần thứ VII Hội Nông dân Việt Nam.


Dịp này, Hội Nông dân tỉnh vinh dự nhận cờ đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2017 của Chính phủ; cờ thi đua xuất sắc giai đoạn 2013 - 2018 của Trung ương Hội; 3 tập thể và 6 cá nhân được Trung ương Hội tặng bằng khen có thành tích xuất sắc trong công tác hội và phong trào nông dân nhiệm kỳ 2013 - 2018; UBND tỉnh tặng bằng khen cho 5 tập thể, 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hội và phong trào nông dân nhiệm kỳ 2013 - 2018; 9 cá nhân nhận kỷ niệm chương của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam.

 

 
Ông Nguyễn Tấn Tuân trao cờ thi đua của Chính phủ cho Hội Nông dân tỉnh.


Nhiệm kỳ 2013 - 2018, Hội Nông dân tỉnh đã hoàn thành đạt và vượt hầu hết các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội X đề ra. Trong đó, 3 phong trào lớn của hội tiếp tục phát triển cả về chiều rộng lẫn chiều sâu. Đặc biệt,  phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi đã phát triển mạnh, tạo được sức lan tỏa lớn, là động lực cho nông dân thi đua cùng nhau vươn lên thoát nghèo và làm giàu. Trong nhiệm kỳ, toàn tỉnh có 58.600 hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi... Nhiệm kỳ tới, Hội phấn đấu kết nạp mới 15.000 hội viên; 95% trở lên cơ sở Hội trong sạch vững mạnh; phối hợp dạy nghề cho 3.000 hội viên/năm; đảm bảo có từ 80% trở lên học viên có việc làm sau khi học nghề; xây dựng được 50 Tổ hợp tác, Hợp tác xã trở lên phát triển sản xuất theo hướng chuỗi giá trị; hàng năm, mỗi cơ sở Hội xây dựng thực hiện ít nhất từ 1 - 2 mô hình giúp hộ nông dân giảm nghèo, có thu nhập ổn định…


Phát biểu chỉ đạo đại hội, ông Thào Xuân Sùng đánh giá cao sự phát triển và những đóng góp tích cực của các cấp Hội Nông dân, hội viên, nông dân và phong trào nông dân đối với sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh... Trong nhiệm kỳ tới, các cấp Hội phải chủ động tham gia tích cực, phối hợp chặt chẽ giữa Hội với các cấp chính quyền triển khai tốt công tác thể chế hóa, cụ thể hóa các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII), tiếp tục nghiên cứu, điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện cơ chế, chính sách về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; đề xuất sửa đổi các quy định cho phù hợp với thực tế và tập trung xây dựng Hội vững mạnh về mọi mặt.


Phát biểu tại đại hội, ông Nguyễn Tấn Tuân đề nghị các cấp Hội Nông dân nhiệm kỳ tới cần phải đề ra chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ cụ thể, sát thực tiễn. Tiếp tục tổ chức và nâng cao chất lượng các phong trào thi đua yêu nước, phát huy hơn nữa vai trò giám sát, phản biện xã hội, tích cực tham gia góp ý xây dựng các chủ trương, nghị quyết của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; nghiên cứu mở rộng quy mô sản xuất nông nghiệp, có sự liên kết chặt chẽ, ứng dụng công nghệ cao, thích ứng với biến đổi khí hậu; phát huy thế mạnh về đặc thù ngư nghiệp của người dân Khánh Hòa.


Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh nhiệm kỳ 2018 - 2023 gồm 31 vị. Ông Nguyễn Trọng Trung tái đắc cử chức vụ Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh. Đại hội cũng đã bầu Đoàn đại biểu gồm 14 vị và 3 vị dự khuyết dự Đại hội toàn quốc lần thứ VII Hội Nông dân Việt Nam.


Dịp này, Hội Nông dân tỉnh vinh dự nhận cờ đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2017 của Chính phủ; cờ thi đua xuất sắc giai đoạn 2013 - 2018 của Trung ương Hội; 3 tập thể và 6 cá nhân được Trung ương Hội tặng bằng khen có thành tích xuất sắc trong công tác hội và phong trào nông dân nhiệm kỳ 2013 - 2018; UBND tỉnh tặng bằng khen cho 5 tập thể, 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hội và phong trào nông dân nhiệm kỳ 2013 - 2018; 9 cá nhân nhận kỷ niệm chương của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam.

 

 

<

Tin mới nhất

HĐND tỉnh tổ chức kỳ họp thứ 10, (Kỳ họp bất thường) khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021.(17/10/2019 11:32 SA)

TIN BÃO TRÊN BIỂN ĐÔNG (CƠN BÃO SỐ 4) (28/8)(29/08/2019 8:09 SA)

Hội thảo khoa học “Bác Hồ với Thanh Hóa – Thanh Hóa 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí...(27/08/2019 2:25 CH)

Dân số Việt Nam 2019: Hơn 96 triệu người, đứng thứ 15 thế giới(11/07/2019 3:53 CH)

Khai mạc trọng thể kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa XVII(08/07/2019 2:27 CH)

Phê duyệt mức hỗ trợ tiền điện sinh hoạt cho hộ nghèo, hộ chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh(04/06/2019 3:30 CH)

Ngày Thế giới không thuốc lá 31-5-2019: Thuốc lá và các bệnh về phổi(29/05/2019 1:44 CH)

Khai mạc triển lãm “Thanh Hóa xưa và nay”(07/05/2019 7:03 SA)