Cổng thông tin điện tử

Hội Nông dân tỉnh thanh hóa

Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu Kế hoạch 878- KH/HNDT
Ngày ban hành 27/07/2018
Trích yếu KẾ HOẠCH Học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, khóa XII của Đảng
Cơ quan ban hành Hội Nông dân tỉnh Thanh Hóa
Lĩnh vực Công tác Hội và phong trào nông dân
Loại văn bản Kế hoạch
Tài liệu đính kèm Tải xuống