Cổng thông tin điện tử

Hội Nông dân tỉnh thanh hóa

Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu Đề cương
Ngày ban hành 28/09/2018
Trích yếu Đề cương tuyên truyền 88 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930-14/10/2018)
Cơ quan ban hành Hội Nông dân tỉnh Thanh Hóa
Lĩnh vực Công tác Hội và phong trào nông dân
Loại văn bản Công văn
Tài liệu đính kèm Tải xuống