Cổng thông tin điện tử

Hội Nông dân tỉnh thanh hóa

Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu V/v báo cáo kết quả tuyên truyền Đại hội Đại biểu Hội Nông dân tỉnh lần thứ X
Ngày ban hành 02/10/2018
Trích yếu V/v báo cáo kết quả tuyên truyền Đại hội Đại biểu Hội Nông dân tỉnh lần thứ X
Cơ quan ban hành Hội Nông dân tỉnh Thanh Hóa
Lĩnh vực Công tác Hội và phong trào nông dân
Loại văn bản Công văn
Tài liệu đính kèm Tải xuống