Cổng thông tin điện tử

Hội Nông dân tỉnh thanh hóa

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ VII: Cho ý kiến vào các chương trình và kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX

Đăng ngày 11 - 06 - 2021
100%

Ngày 11-6, dưới sự chủ trì của đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa và các đồng chí: Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Hội nghị lần thứ VII, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX đã thảo luận, cho ý kiến vào các chương trình phát triển trọng tâm và kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và nhiều nội dung quan trọng khác.

Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các ban, sở, ngành cấp tỉnh; lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng nhấn mạnh: Đây là hội nghị rất quan trọng, định hướng cho sự phát triển của Thanh Hóa trong 5 năm tới và quyết định đến việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.

Thực tiễn cho thấy, trong quá trình lãnh đạo cách mạng, chúng ta phải có tầm nhìn xa, rộng, bao quát, vừa triển khai toàn diện các nhiệm vụ, vừa phải lựa chọn đúng những nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, những khâu đột phá để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện có kết quả, tạo hiệu ứng lan tỏa, tác động sâu sắc đến các lĩnh vực, địa bàn, những điểm trọng yếu, tháo gỡ những điểm ách tắc, những nút thắt, tạo ra sự phát triển bứt phá.

Trên cơ sở các chương trình trọng tâm và khâu đột phá, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận, xem xét, quyết định những vấn đề quan trọng đối với sự phát triển của tỉnh.

Về Chương trình phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2025, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy khẳng định: Phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước ta, đang làm thay đổi diện mạo nông thôn, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân, hướng tới mục tiêu xây dựng một nền nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh hiện đại. Là tỉnh có địa bàn rộng, số người dân làm nông nghiệp và sống trong khu vực nông nghiệp, nông thôn rất lớn, trong 3 nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, XVIII, XIX, tỉnh ta đều xác định Chương trình phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới là chương trình trọng tâm của nhiệm kỳ.

Trên cơ sở kế thừa kết quả và bài học kinh nghiệm ở các khóa trước đây, thời gian qua Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã lãnh đạo Ban Cán sự đảng UBND tỉnh tập trung chỉ đạo xây dựng, hoàn thiện Chương trình; trong đó làm rõ các quan điểm, mục tiêu và định hướng phát triển nông nghiệp theo các vùng, miền, các lĩnh vực sản xuất, các cây trồng, vật nuôi chủ lực mà tỉnh có thế mạnh, nhằm phát triển nông nghiệp theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, khả năng cạnh tranh và phát triển bền vững; gắn xây dựng nông thôn mới với quá trình đô thị hóa nông thôn, đẩy mạnh phát triển sản xuất, tạo sinh kế bền vững và nâng cao thu nhập cho người dân.

Về Chương trình phát triển Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp giai đoạn 2021-2025, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Trên cơ sở kế thừa kết quả thực hiện Chương trình phát triển Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh nhiệm kỳ khóa XVII và XVIII; nội dung Chương trình lần này đã xác định các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể về công tác lập và quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, về thu hút đầu tư vào Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp, nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng và phát triển Khu kinh tế Nghi Sơn như Nghị quyết số 58 của Bộ Chính trị khóa XII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đã xác định.

Về Chương trình phát triển du lịch, giai đoạn 2021-2025, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nêu rõ: Du lịch là ngành kinh tế có giá trị gia tăng khá cao, nhu cầu của thị trường không ngừng tăng lên. Đối với tỉnh ta, là một địa phương có hệ thống tài nguyên du lịch đa dạng và phong phú, từ các bãi biển tốt nhất miền Bắc tới các vườn quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên, các di tích, danh thắng dày đặc, cùng với truyền thống lịch sử, văn hóa lâu đời, Thanh Hóa đang hội đủ các yếu tố để đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn và sớm trở thành một trong những trung tâm du lịch phát triển của cả nước. Chương trình phát triển du lịch, giai đoạn 2021-2025 là chương trình có ý nghĩa rất quan trọng đối với sự phát triển của Thanh Hóa không chỉ trong 5 năm tới mà còn có tầm nhìn tới 10 năm, 20 năm và xa hơn nữa, nhằm khai thác và phát huy hiệu quả các tiềm năng, thế mạnh về du lịch của tỉnh, đưa du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

Đối với Chương trình phát triển kinh tế - xã hội khu vực miền núi giai đoạn 2011- 2025, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Sinh thời, với tầm nhìn của một lãnh tụ thiên tài, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn: “Thượng du thắng là Thanh Hóa thắng”. Và thực tế, miền thượng du Thanh Hóa đã thể hiện được vai trò quan trọng của mình không chỉ đối với sự phát triển của tỉnh Thanh Hóa, mà còn đối với cách mạng Việt Nam và cách mạng Lào. Trong những năm qua, cùng với việc thực hiện đầy đủ, kịp thời các chủ trương, chính sách do Trung ương ban hành, Thanh Hóa đã triển khai thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, phù hợp để đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội và giảm nghèo bền vững vùng miền núi, đạt được những kết quả khá toàn diện.

Tuy nhiên, mặc dù đã có rất nhiều nỗ lực, cố gắng, song vùng miền núi vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Để vùng miền núi vượt qua khó khăn, tiếp tục phát triển, rất cần quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và nỗ lực, quyết tâm cao của các cấp, các ngành, các địa phương trong tỉnh.

Về Kế hoạch hành động thực hiện khâu đột phá đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo môi trường đầu tư thông thoáng, hấp dẫn, giai đoạn 2021-2025 đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nêu rõ: Để tạo dựng được một môi trường đầu tư thông thoáng, minh bạch, hấp dẫn, cạnh tranh so với các địa phương khác trong cả nước và trở thành điểm đến an toàn, tin cậy cho các nhà đầu tư, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX tiếp tục xác định “Đẩy mạnh cải cách hành chính” là khâu đột phá của nhiệm kỳ. Tuy vậy, so với nhiệm kỳ trước đột phá về đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thì đột phá lần này hướng tới việc tạo môi trường đầu tư thông thoáng, hấp dẫn. Đây là điểm mới khác biệt, yêu cầu cao hơn so với đẩy mạnh cải cách hành chính của nhiệm kỳ trước.

Về Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy khẳng định: Sau hơn 6 tháng tích cực chuẩn bị và tổ chức thực hiện, Cuộc bầu cử trên địa bàn Thanh Hóa đã diễn ra an toàn, dân chủ, tiết kiệm, đúng quy định pháp luật và thành công tốt đẹp, thực sự là ngày hội lớn của cử tri và các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh. Tỷ lệ cử tri trong danh sách đi bỏ phiếu đạt 99,75%, là tỷ lệ đạt cao nhất từ trước đến nay.

Với nhiều nội dung vừa cấp bách, vừa lâu dài, có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển của tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị từng đại biểu tham dự hội nghị nêu cao tinh thần, trách nhiệm, tham gia thảo luận tích cực, tâm huyết, trọng tâm, góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy và đóng góp vào thành công của hội nghị.

Tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lại Thế Nguyên đã trình bày tờ trình số 08 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc đề nghị thông qua các chương trình trọng tâm, khâu đột phá thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025.

<

Tin mới nhất

Phát huy tinh thần Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh mùng 2-9, quyết tâm thực hiện thành công...(01/09/2021 10:56 SA)

Thần tốc, mạnh mẽ, hạn chế tối đa số người nhiễm, phấn đấu không để dịch bệnh lây lan ra diện rộng(31/08/2021 9:37 SA)

Thanh Hoá tạm dừng hoạt động vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh(28/08/2021 4:23 CH)

TP Thanh Hóa thành lập 8 chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19(28/08/2021 4:21 CH)

Công văn khẩn của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa: Tăng cường các biện pháp cấp bách phòng, chống...(28/08/2021 10:15 SA)

Công điện của Chủ tịch UBND tỉnh: Thực hiện các biện pháp cấp bách, quyết liệt phòng chống dịch...(28/08/2021 10:13 SA)

Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội tỉnh Thanh Hóa quyên góp ủng hộ phòng, chống COVID -19(24/08/2021 8:13 SA)

Triển khai thực hiện hiệu quả các quy định của Ban Chấp hành Trung ương Đảng; các nghị quyết, quy...(20/08/2021 11:11 SA)