Cổng thông tin điện tử

Hội Nông dân tỉnh thanh hóa

Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu 3116-CV/HNDTW
Ngày ban hành 28/07/2021
Trích yếu Về việc tham gia Cuộc thi tìm hiểu Chỉ thị 40-CT/TW và Kết luận số 06-KL/TW của Ban Bí thư và nghiệp vụ ủy thác.
Cơ quan ban hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam
Lĩnh vực Công tác Hội và phong trào nông dân
Loại văn bản Công văn
Tài liệu đính kèm Kế hoạch và Thể lệ cuộc thi 3116_0001.pdf