Những con đường nông thôn mới ở xứ Thanh

Một trong những vẻ đẹp góp phần làm thay đổi diện mạo làng quê ở xứ Thanh là những con đường hoa, con đường tranh bích họa được “thổi hồn” nhờ phong trào xây dựng nông thôn mới.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Theo Báo Thanh Hóa điện tử