Hội Nông dân tỉnh ra mắt Tổ hợp tác Trồng dâu nuôi tằm

Ngày 20-7, Hội Nông dân (HND) tỉnh đã tổ chức hội nghị ra mắt Tổ hợp tác trồng dâu nuôi tằm xã Thiệu Quang, huyện Thiệu Hóa và giải ngân vốn vay từ Quỹ hỗ trợ nông dân Trung ương .

Tổ hợp tác Trồng dâu nuôi tằm xã Thiệu Quang ra mắt hội nghị.

Tổ hợp tác trồng dâu nuôi tằm xã Thiệu Quang gồm 10 thành viên, hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, công khai thảo luận và thống nhất hành động, với mong muốn giúp đỡ, cùng hỗ trợ nhau trong phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống từ đó thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển, thu hút đông đảo nông dân tham gia vào tổ chức Hội.

Tổ hợp tác gồm 10 hộ gia đình với tổng diện tích là 30.000m2 đất trồng dâu và hơn 500 mnhà nuôi tằm. Để tổ hợp tác phát triển theo hướng bền vững, HND tỉnh đã tổ chức tập huấn KHKT và trao đổi kinh nghiệm trồng dâu, nuôi tằm áp dụng sản xuất hữu cơ và công nghệ hỗ trợ cho các thành viên tham gia tổ hợp tác và các hộ dân trồng dâu, nuôi tằm trong xã; tạo điều kiện tiếp cận các nguồn vốn để tổ viên đầu tư sản xuất có hiệu quả.

Cán bộ nghiệp vụ Ban điều hành Quỹ HTND giải ngân nguồn vốn vay.

Tại hội nghị, Ban điều hành Quỹ hỗ trợ nông dân HND tỉnh đã tổ chức giải ngân nguồn vốn vay 500 triệu đồng cho 10 thành viên tổ hợp tác với chu kỳ vay 24 tháng.

Lương Hà (HND tỉnh)