Cổng thông tin điện tử

Hội Nông dân tỉnh thanh hóa

Từ xã nghèo đến xã nông thôn mới

Đăng ngày 14 - 04 - 2021
100%

Từ một xã miền núi đặc biệt khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo cao, song dưới sự lãnh đạo của đảng bộ, sự điều hành tích cực của chính quyền, sự phối hợp tuyên truyền, vận động của MTTQ và các đoàn thể, xã Cát Vân (Như Xuân) đã phát huy tinh thần đoàn kết và nội lực; tranh thủ sự đầu tư hỗ trợ của Đảng, Nhà nước để tập trung phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới.

Từ xã nghèo đến xã nông thôn mới

Một góc xã nông thôn mới Cát Vân.

Toàn xã hiện có 677 hộ dân với 2.850 nhân khẩu cư trú tại 6 thôn, với 4 dân tộc anh em cùng chung sống là Thái, Thổ, Mường, Kinh. Trước đây, người dân chủ yếu phát rừng làm rẫy, cuộc sống rất khó khăn nên cái đói, cái nghèo luôn đeo bám. Do đó công tác giảm nghèo luôn là ưu tiên hàng đầu của địa phương.

Thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016–2020, cụ thể là đề án xây dựng điểm điển hình giảm nghèo nhanh và bền vững tại xã Cát Vân, xã đã xây dựng, ban hành các kế hoạch giảm nghèo nhanh và bền vững cho cả giai đoạn và từng năm. Đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến cơ chế, chính sách về giảm nghèo của Đảng, Nhà nước, của tỉnh, huyện, nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân. Trọng tâm là phát triển kinh tế, tạo sinh kế ổn định, nâng cao thu nhập; tăng khả năng tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản; đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động; thực hiện có hiệu quả các chương trình hỗ trợ của Nhà nước như Chương trình 135, 30a và các chương trình khác...

Với vai trò của mình, MTTQ và các tổ chức hội, đoàn thể đã phát động có hiệu quả các phong trào thi đua như phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Phụ nữ tích cực học tập, lao động, sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”, “Cựu chiến binh gương mẫu”, đoàn thanh niên phát huy “Ba phong trào, ba đồng hành với thanh niên”... Trong 5 năm qua, các tổ chức hội, đoàn thể đã phối hợp với các cơ quan chuyên môn tổ chức được 23 lớp tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật, 4 lớp tư vấn nghề nghiệp và dạy nghề ngắn hạn cho đoàn viên, hội viên, thanh niên. Phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội huyện ký ủy thác trên 17,6 tỷ đồng cho 376 hội viên vay phát triển kinh tế. Cùng với cuộc vận động xây dựng nguồn quỹ “Vì người nghèo”, quỹ “Hỗ trợ nông dân”, quỹ “Mái ấm tình thương”... các tổ chức còn huy động sự đóng góp của cán bộ, công chức, tạo nguồn vốn tại chỗ được hàng trăm triệu đồng. Từ đó, hỗ trợ cho hàng trăm hội viên gặp khó khăn, hoạn nạn làm nhà ở, tạo việc làm, ổn định cuộc sống, góp phần phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo trên địa bàn.

Thực hiện các chính sách giảm nghèo, xã đã bình xét cho 173 hộ nghèo, cận nghèo được hỗ trợ mua trâu, bò, dê dự án để phát triển sản xuất, với tổng số tiền gần 1,9 tỷ đồng. Nhiều hộ nghèo được thụ hưởng chính sách đã vươn lên thoát nghèo bền vững. Đơn cử như hộ ông Lục Văn Hội, trước đây là hộ nghèo. Thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển trồng trọt, chăn nuôi thuộc Chương trình 135 và dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo, gia đình ông được vay 15 triệu đồng của ngân hàng chính sách xã hội. Từ nguồn vốn vay, gia đình ông mua 1 cặp bò về chăn nuôi. Người con trai cả của ông đi xuất khẩu lao động được hưởng chính sách khuyến khích hỗ trợ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài. Từ nguồn tiền con trai gửi về và tích lũy từ sản xuất, gia đình ông Hội đã xây được nhà ở khang trang và vươn lên thoát nghèo, trở thành hộ khá trong xã.

Ông Nguyễn Văn Tuấn, Chủ tịch UBND xã Cát Vân, cho biết: Thông qua các nguồn lực từ Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo, lồng ghép với các chương trình, dự án khác và nguồn lực của địa phương, nguồn xã hội hóa đã góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, giải quyết việc làm, tạo thu nhập cho người dân. Qua đó, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của xã từ 38,61% cuối năm 2015, xuống còn 1,68% cuối năm 2020. Thu nhập bình quân đầu người của hộ nghèo tăng khoảng 2,5 lần so với năm 2015. Hệ thống cơ sở hạ tầng trên địa bàn xã như điện, đường, trường, trạm được đầu tư xây dựng mới, duy tu, bảo dưỡng, giúp diện mạo nông thôn đổi thay rõ rệt.

Song song với phát triển kinh tế, công tác quản lý đất đai, tài nguyên, bảo vệ môi trường được quan tâm. Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, an sinh xã hội được chăm lo; đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân được cải thiện. Hiện xã có 6/6 làng và 3 cơ quan văn hóa. Số hộ được công nhận gia đình văn hóa đạt 80,64%, tăng 3,8% so với năm 2015. Phong trào thể dục thể thao phát triển rộng khắp, tỷ lệ người tham gia luyện tập thường xuyên là 26,3%, tăng 8,1% so với giai đoạn 2010-2015. Chất lượng giáo dục có nhiều chuyển biến, góp phần vào mục tiêu nâng cao dân trí, đào tạo nguồn nhân lực cho địa phương... Từ những kết quả đạt được trên tất cả các lĩnh vực đã giúp xã Cát Vân thoát khỏi diện xã nghèo thuộc Chương trình 135 vào năm 2017; đến năm 2019 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới và đang tiếp tục phấn đấu để đến năm 2024 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

<

Tin mới nhất

Thanh Hóa: Hiệu quả từ những dự án bảo vệ môi trường(10/09/2021 4:23 CH)

Thanh Hoá: Hội Nông dân huyện Nông Cống kết nối tiêu thụ 35 tấn nhãn cho hội viên(13/08/2021 10:06 SA)

Phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới bền vững: Lấy Chương trình OCOP làm trọng tâm...(30/06/2021 10:57 SA)

Phục hồi Hệ sinh thái vì sự phát triển bền vững(27/05/2021 10:11 SA)

Nhiều khó khăn trong xử lý rác thải khu vực nông thôn(27/04/2021 3:10 CH)

Sức sống mới ở thôn kiểu mẫu đầu tiên của huyện Hoằng Hóa(14/04/2021 2:03 CH)

Từ xã nghèo đến xã nông thôn mới(14/04/2021 2:01 CH)

Những con đường nông thôn mới ở xứ Thanh(14/04/2021 1:53 CH)