Cổng thông tin điện tử

Hội Nông dân tỉnh thanh hóa

Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
07/09/2020 ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Thanh Hóa lần thứ X (giai đoạn 2015-2020).
Số 980 -CV/HNDT 03/09/2020 V/v cài đặt ứng dụng Bluezone và Smart Thanh Hóa trong công tác phòng, chống dịch Covid -19 trên địa bàn tỉnh.
Số 985 -KH/HNDT 03/09/2020 KẾ HOẠCH Nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 58-NQ/TW, ngày 5/8/2020 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
Số 976 -CV/HNDT 31/08/2020 V/v đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong điều kiện diễn biến mới, phức tạp của dịch bệnh Covid -19.
25/08/2020 KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM 90 NĂM NGÀY THÀNH LẬP HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM (14/10/1930-14/10/2020)
Số 935 -CV/HNDT 12/08/2020 V/v phối hợp triển khai Hướng dẫn nội dung thi đua thực hiện xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2020.
Số 933 -CV/HNDT 11/08/2020 V/v tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo phòng, chống và kiểm soát dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.
Số 933 -CV/HNDT 11/08/2020 V/v tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo phòng, chống và kiểm soát dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.
HD 932/HNDT 11/08/2020 HƯỚNG DẪN Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 -14/10/2020)
Số 931-CV/HNDT 11/08/2020 V/v tiếp tục tập trung đẩy mạnh hoạt động uỷ thác với Ngân hàng Chính sách xã hội những tháng còn lại năm 2020.
904-CV/HNDT 28/07/2020 V/v tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh trong tình hình mới
Số: 892 -KH/HNDT 20/07/2020 KẾ HOẠCH Thực hiện Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 10/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa, xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Số 897 -CV/HNDT 20/07/2020 V/v phối hợp tuyên truyền, vận động hội viên,nông dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình và tăng cường mở rộng đại lý thu BHXH, BHYT.
Số 889 -CV/HNDT 16/07/2020 V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 250/2020/NQ-HĐND của Hội Đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa.
Số 890 -CV/HNDT 16/07/2020 V/v triển khai Công điện số 862/CĐ-TTg ngày 08/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ.
1 2 3 4 5 6