Cổng thông tin điện tử

Hội Nông dân tỉnh thanh hóa

Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
Số 389-CV/HNDT 23/07/2021 V/v tiếp tục tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn phòng, chống dịch Covid -19 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
Số 378 -CV/HNDT 18/07/2021 V/v tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp kiểm soát, phòng, chống bệnh Cúm gia cầm A/H5N8 và các chủng vi rút Cúm gia cầm thể độc lực cao khác xâm nhiễm.
Số 367 -KH/HNDT 08/07/2021 KẾ HOẠCH Triển khai, thực hiện hoạt động phòng, chống tác hại thuốc lá giai đoạn 2021-2022 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
Số 346 -CV/HNDT 02/07/2021 V/v tập trung thực hiện các biện pháp cấp bách ngăn chặn bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàntỉnh Thanh Hóa.
Số 321-CV/HNDT 18/06/2021 V/v tổng hợp mô hình điển hình trong phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi
Mẫu biểu 321 18/06/2021 Mẫu biểu kèm Công văn 321
Số 69 - QĐ/HNDT 18/06/2021 QUYẾT ĐỊNH V/v ban hành Quy chế quản lý và hoạt động của Trang Thông tin điện tử Hội Nông dân tỉnh Thanh Hóa
Số: 322 -HD/HNDT 18/06/2021 HƯỚNG DẪN Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn trong qúy III năm 2021
1407-QĐ/UBND 17/06/2021 Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của HND tỉnh, HND cấp huyện, HND cấp xã trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. (Sản xuất kinh doanh giỏi)
Số 311 -CV/HNDT 17/06/2021 V/v tập trung thực hiện các biện pháp cấp bách ngăn chặn bệnh Dịch tả lợn Châu Phi xâm nhập, tái phát và lây lan trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
Số 312 - KH/HNDT 17/06/2021 KẾ HOẠCH Tổ chức Hội thi Nhà nông đua tài tỉnh Thanh Hóa lần thứ V - năm 2022
Số 303-KH/HNDT 15/06/2021 KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Kết luận số 92-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 (khóa XI) về một số vấn đề chính sách xã hội giai đoạn 2012-2020
Số 298 - KH/HNDT 10/06/2021 KẾ HOẠCH Tổng kết Nghị quyết số 26-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về nông nghiệp, nông thôn, nông dân
1947 QĐ-UBND 08/06/2021 Quyết định về việc quy định giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2021 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
Số 278-CV/HNDT 03/06/2021 V/v khảo sát nội dung xây dựng Nghị định về thành lập, tổ chức và hoạt động Quỹ HTND
1 2 3 4 5 6