Cổng thông tin điện tử

Hội Nông dân tỉnh thanh hóa

Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
Số: 513- CV/HNDT 08/08/2022 V/v tăng cường công tác đảm bảo vệ sinh ATTP
Số: 503- CV/HNDT 04/08/2022 V/v tăng cường công tác tiêm vắc xin phòng Covid -19 trên địa bàn tỉnh.
Số 498 CV/HNDT 03/08/2022 V/v tăng cường tuyên truyền giảm nợ xấu, nợ quá hạn, nợ CIC và kiện toàn nâng cao chất lượng tổ vay vốn về thực hiện CTPH số 01 trên địa bàn tỉnh.
Số: 493 - HD/HNDT 02/08/2022 HƯỚNG DẪN Tổng kết phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi; đơn vị tổ chức phong trào giỏi cấp huyện, thị, thành phố giai đoạn 2021 - 2023.
Số: 497- CV/HNDT 02/08/2022 V/v triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới.
Số: 489- CV/HNDT 29/07/2022 V/v tăng cường công tác phòng, chống bệnh sốt xuất huyết và các dịch bệnh truyền nhiễm khác.
04/07/2022 CÂU HỎI DÀNH CHO PHẦN THI KIẾN THỨC, VÒNG THI KHU VỰC, THI CHUNG KẾT HỘI THI NHÀ NÔNG ĐUA TÀI TÀI TỈNH THANH HÓA LẦN THỨ VI – NĂM 2022
Số 312 - KH/HNDT 17/06/2022 KẾ HOẠCH Tổ chức Hội thi Nhà nông đua tài tỉnh Thanh Hóa lần thứ VI - năm 2022
Số 280 -CV/HNDT 02/06/2022 V/v triệu tập các đội tuyển tham gia vòng Chung kết giải bóng chuyền “Bông lúa vàng” tỉnh Thanh Hóa lần thứ VIII, năm 2022
Số: 223/ĐL-HNDT 10/05/2022 ĐIỀU LỆ Giải Bóng chuyền “Bông lúa vàng” tỉnh Thanh Hóa lần thứ VIII, năm 2022
Số 135- CV/HNDT 24/04/2022 V/v hướng dẫn thực hiện công tác truyền thông dân số năm 2022
Số 179 -CV/HNDT 15/04/2022 V/v báo cáo số liệu phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi giai đoạn 2017-2022.
Số 160-CV/HNDT 06/04/2022 Về việc đăng cai tổ chức vòng thi khu vực và một số nội dung, thể lệ tham gia Hội thi "Nhà nông đua tài" năm 2022.
Số 161 - CV/HNDT 06/04/2022 Về việc tổ chức Hội thi "Nhà nông đua tài lần thứ VI" và giải Bóng chuyền "Bông lúa vàng lần thứ VIII" năm 2022.
Số 09/2022-TTCP 04/04/2022 Về tín dụng đối với học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn để mua máy tính, thiết bị phục vụ học tập trực tuyến
1 2 3 4 5 6