Cổng thông tin điện tử

Hội Nông dân tỉnh thanh hóa

Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
Số 117- CV/HNDT 10/04/2024 V/v khen thưởng điển hình tiên tiến có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, giai đoạn 2019-2024.
Số: 165 - CV/HNDT 09/04/2024 V/v triển khai Tháng hành động Vì An toàn thực phẩm năm 2024
Số: 38 - KH/HNDT 03/04/2024 KẾ HOẠCH Tham gia thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” năm 2024
Số: 115 HD/HNDT 19/03/2024 HƯỚNG DẪN Nghiên cứu, quán triệt chuyên đề năm 2024 về "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ; không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa".
Số: 117 -CV/HNDT 18/03/2024 V/v triển khai Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2024
Số: 32 -KH/HNDT 14/03/2024 KẾ HOẠCH Triển hai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung bài viết Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng" của Tổng Bí thư Nguyến Phú Trọng
Số 107- CV/HNDT 14/03/2024 V/v thực hiện công tác dân tộc, tôn giáo, quốc phòng, an ninh năm 2024
Số: 83 -CTHĐ/HNDT 01/03/2024 CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Thanh Hóa lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023-2028
Số: 21 -KH/HNDT 01/03/2024 KẾ HOẠCH Tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết 46-NQ/TW của Bộ Chính trị về đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới; Nghị quyết Đại hội XI Hội Nông dân tỉnh Thanh Hóa và Nghị quyết Đại hội VIII Hội Nông dân Việt Nam (nhiệm kỳ 2023-2028);
Số: 28 - CV/HNDT 24/01/2024 V/v đảm bảo công tác ATTP Tết Nguyên đán Giáp Thìn và mùa Lễ hội Xuân 2024
Số: 29 - CV/HNDT 24/01/2024 V/v tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân tham gia phòng, chống dịch bệnh năm 2024
Số: 15-KH/HNDT 22/01/2024 KẾ HOẠCH Thực hiện công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh năm 2024
Số 03 - CV/HNDT 05/01/2024 V/v nâng cao chất lượng hoạt động ủy thác với Ngân hàng Chính sách xã hội
Số 07-KH/HND-SVHTTDL 07/12/2023 Kế hoạch Phối hợp tổ chức Giải Bóng chuyền "Bông lúa vàng" năm 2024
Số: 06 -KH/HNDT 22/11/2023 KẾ HOẠCH Tổ chức triển khai, thực hiện Nghị định số 37/2023/NĐ-CP ngày 24/6/2023 của Chính phủ về thành lập, tổ chức và hoạt động Quỹ Hỗ trợ nông dân
1 2 3 4 5 6