Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
89 người đã bình chọn
2931 người đang online

Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh Thanh Hóa (Nhiệm kỳ 2013 - 2018)

100%

I. Giới thiệu chung:

- Trụ sở: 49 Đại lộ Lê Lợi – Phường Tân Sơn – Thành phố Thanh Hóa

- Điện thoại: (0373) 852.610

- Fax:            (0373) 852.610

- Email: banvanphonghndth@yahoo.com.vn

- Website: hoinongdan.thanhhoa.gov.vn

II. Bộ máy tổ chức:

* Các đồng chí lãnh đạo:

1. Đồng chí Hoàng Văn Lưu – UV BTV Trung ương Hội, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Thanh Hóa.

2. Đồng chí Trịnh Đình Châu: Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Thanh Hóa

3. Đồng chí Nguyễn Đình Tuấn: Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Thanh Hóa

4. Đồng chí Trần Ân Sinh: Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Thanh Hóa

5. Đồng chí Hà Thị Lan Hương: Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Thanh Hóa

* Các Ban, Trung tâm tỉnh Hội:

1. Ban Văn phòng:  8 Đồng chí

2. Ban Tổ chức:       4 Đồng chí

3. Ban Kinh tế:        4 Đồng chí

4. Ban Kiểm tra:      3 Đồng chí

5. Ban Tuyên huấn: 5 Đồng chí

6. Ban Xã  hội:        4 Đồng chí

7. Trung tâm Chuyển giao công nghệ & Hỗ trợ nông dân:  5 Đồng chí

8. Trung tâm Dạy nghề & Hỗ trợ nông dân:                        5 Đồng chí

* Các huyện, thị, thành Hội:

1. Hội Nông dân huyện Quảng Xương

2. Hội Nông dân huyện Cẩm Thủy

3. Hội Nông dân huyện Thọ Xuân

4. Hội Nông dân huyện Hà Trung

5. Hội Nông dân huyện Ngọc Lặc

6. Hội Nông dân huyện Thiệu Hóa

7. Hội Nông dân huyện Bá Thước

8. Hội Nông dân huyện Nga Sơn

9. Hội Nông dân huyện Đông Sơn

10. Hội Nông dân huyện Nông Cống

11. Hội Nông dân huyện Tĩnh Gia

12. Hội Nông dân huyện Mường Lát

13. Hội Nông dân huyện Hậu Lộc

14. Hội Nông dân huyện Lang Chánh

15. Hội Nông dân huyện Vĩnh Lộc

16. Hội Nông dân huyện Quan Hóa

17. Hội Nông dân huyện Thạch Thành

 18. Hội Nông dân huyện Triệu Sơn

19. Hội Nông dân huyện Như Xuân

20. Hội Nông dân huyện Như Thanh

21. Hội Nông dân Thành phố Thanh Hóa

22. Hội Nông dân huyện Quan Sơn

23. Hội Nông dân Thị xã Bỉm Sơn

24. Hội Nông dân Thị xã Sầm Sơn

25. Hội Nông dân huyện Yên Định

26. Hội Nông dân huyện Hoằng Hóa

27. Hội Nông dân huyện Thường Xuân

Hội Nông dân tỉnh Thanh Hóa