Cổng thông tin điện tử

Hội Nông dân tỉnh thanh hóa

Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu Số 889 -CV/HNDT
Ngày ban hành 16/07/2020
Trích yếu V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 250/2020/NQ-HĐND của Hội Đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa.
Cơ quan ban hành Hội Nông dân tỉnh Thanh Hóa
Lĩnh vực Công tác Hội và phong trào nông dân
Loại văn bản Công văn
Tài liệu đính kèm Tải xuống