Cổng thông tin điện tử

Hội Nông dân tỉnh thanh hóa

Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu Mẫu biểu 321
Ngày ban hành 18/06/2021
Trích yếu Mẫu biểu kèm Công văn 321
Cơ quan ban hành Hội Nông dân tỉnh Thanh Hóa
Lĩnh vực Công tác Hội và phong trào nông dân
Loại văn bản Công văn
Tài liệu đính kèm (Kèm CV 321) Mẫu biểu tổng hợp mô hình SXKD hiệu quả.xlsx