Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
89 người đã bình chọn
977 người đang online
Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
Số 781 KH/HNDT 31/10/2018 KẾ HOẠCH Tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Thanh Hóa lần thứ X, nhiệm kỳ 2018-2023
Số: 948 - HD/HNDT 02/10/2018 V/v hướng dẫn công tác tuyên truyền trong quý IV năm 2018
V/v báo cáo kết quả tuyên truyền Đại hội Đại biểu Hội Nông dân tỉnh lần thứ X 02/10/2018 V/v báo cáo kết quả tuyên truyền Đại hội Đại biểu Hội Nông dân tỉnh lần thứ X
Đề cương 28/09/2018 Đề cương tuyên truyền 88 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930-14/10/2018)
Số 947-KH/HNDT 28/09/2018 KẾ HOẠCH Tham gia Cuộc thi “Tìm hiểu 990 năm Danh xưng Thanh Hóa với tư cách là đơn vị hành chính trực thuộc Trung ương”
Sè 942 HD/HNDT 18/09/2018 HƯỚNG DẪN Tuyên truyền kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930-14/10/2018)
Số 908 CV/HNDT 25/08/2018 V/v treo băng zôn tuyên truyền và tổ chức gian hàng trưng bầy sản phẩm của đơn vị chào mừng Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Thanh Hóa lần thứ X
Số 981 CV/HNDT 13/08/2018 V/v thay đổi lịch triệu tập các đoàn VĐV tham gia giải bóng bàn, cầu lông cán bộ Hội Nông dân các cấp tỉnh Thanh Hóa năm 2018
CV 880/CV-HNDT 02/08/2018 V/v triệu tập các đoàn VĐV tham dự giải bóng bàn, cầu lông cán bộ Hội Nông dân các cấp tỉnh Thanh Hóa năm 2018
Kế hoạch 878- KH/HNDT 27/07/2018 KẾ HOẠCH Học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, khóa XII của Đảng
kẾ HOẠCH 860 HD/HNDT 16/07/2018 KẾ HOẠCH Tổ chức Giải bóng bàn, cầu lông cán bộ Hội Nông dân các cấp tỉnh Thanh Hóa năm 2018
Điều lệ 861 ĐL/HNDT 16/07/2018 ĐIỀU LỆ Giải bóng bàn, cầu lông cán bộ Hội Nông dân các cấp tỉnh Thanh Hóa năm 2018
Hướng dẫn 848 HD/HNDT 03/07/2018 HƯỚNG DẪN Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn trong Quý III năm 2018
Số 54-KH/BDVTU 24/05/2018 KẾ HOẠCH Hướng ứng cuộc thi báo chí viết về tấm gương “Dân vận khéo” giai đoạn 2018-2020 và triển khai cuộc thi tìm hiểu công tác dân vận của hệ thống chính trị năm 2018 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
Số: 751 -HD/HNDT 10/04/2018 HƯỚNG DẪN Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn trong qúy II năm 2018
1 2 3 4 5 6