Cổng thông tin điện tử

Hội Nông dân tỉnh thanh hóa

Chậm nhất đến ngày 30/8 hỗ trợ gạo cho đồng bào dân tộc thiểu số các huyện: Quan Sơn, Quan Hóa, Lang Chánh, Như Xuân cho công tác bảo vệ, phát triển rừng đợt 3 năm 2019.

Đăng ngày 30 - 08 - 2019
100%

UBND tỉnh vừa ký ban hành Quyết định 3222/QĐ-UBND về việc phê duyệt hỗ trợ gạo cho đồng bào dân tộc thiểu số các huyện: Quan Sơn, Quan Hóa, Lang Chánh, Như Xuân cho công tác bảo vệ, phát triển rừng đợt 3 năm 2019.

Theo đó, phê duyệt hỗ trợ gạo cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số, hộ gia đình người kinh nghèo các huyện Quan Sơn, Quan Hóa, Lang Chánh, Như Xuân nhận trồng, chăm sóc, bảo vệ và nhận khoán chăm sóc, báo vệ rừng năm 2019 (từ tháng 6 đến hết tháng 8 năm 2019), với các nội dung chính như sau:

Diện tích trồng, chăm sóc, bảo vệ rừng là 23.829,46 ha (trồng rừng mới 581,2 ha; rừng trồng được chăm sóc bảo vệ 981,2 ha; nhận khoán, chăm sóc, bảo vệ rừng 22.267,06 ha); số gạo thực hiện hỗ trợ năm 2019 (từ tháng 6 đến hết tháng 8 năm 2019): 1.008.101 tấn.

Trong đó: Huyện Quan Sơn 310,590 tấn, diện tích chăm sóc, bảo vệ rừng là 7.722,21 ha (nhận khoán chăm sóc, bảo vệ rừng 7.722,21 ha); Huyện Quan Hóa: 340,770 tấn, diện tích trồng, chăm sóc, bảo vệ rừng là 10.016,55 ha (rừng trồng được chăm sóc bảo vệ 839,80 ha; nhận khoán, chăm sóc, bảo vệ rừng 9.176,75 ha); Huyện Lang Chánh: 121,382 tấn, diện tích trồng, chăm sóc, bảo vệ rừng là 2.491,70 ha (trồng rừng mới 98,90 ha; rừng trồng được chăm sóc bảo vệ 141,40 ha; nhận khoán, chăm sóc, bảo vệ rừng 2.251,40 ha); Huyện Như Xuân: 235,359 tấn, diện tích trồng, chăm sóc, bào vệ rùng là 3.599,00 ha (trồng rừng mới 482,30 ha; nhận khoán, chăm sóc, bảo vệ rừng 3.116,7 ha).

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Thanh Hóa có trách nhiệm vận chuyển gạo hỗ trợ cho các đơn vị thụ hưởng theo quy định; gạo đóng bao theo quy chuẩn dự trữ quốc gia, giao gạo tại trung tâm xã hoặc cụm xã nơi có đối tượng thụ hưởng. UBND các huyện nêu trên, lập kế hoạch phân bổ tiếp nhận cụ thể và phối hợp với Cục Dự trữ Nhà nước khu vực tỉnh Thanh Hóa tiến hành giao nhận, cấp phát gạo kịp thời đến các đối tượng được thụ hưởng đảm bảo đúng định mức, không trùng lắp với các chính sách khác và đúng các quy định Nhà nước hiện hành; thời gian thực hiện cấp gạo xong chậm nhất đến ngày 30/8/2019.

Theo đó, phê duyệt hỗ trợ gạo cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số, hộ gia đình người kinh nghèo các huyện Quan Sơn, Quan Hóa, Lang Chánh, Như Xuân nhận trồng, chăm sóc, bảo vệ và nhận khoán chăm sóc, báo vệ rừng năm 2019 (từ tháng 6 đến hết tháng 8 năm 2019), với các nội dung chính như sau:

Diện tích trồng, chăm sóc, bảo vệ rừng là 23.829,46 ha (trồng rừng mới 581,2 ha; rừng trồng được chăm sóc bảo vệ 981,2 ha; nhận khoán, chăm sóc, bảo vệ rừng 22.267,06 ha); số gạo thực hiện hỗ trợ năm 2019 (từ tháng 6 đến hết tháng 8 năm 2019): 1.008.101 tấn.

Trong đó: Huyện Quan Sơn 310,590 tấn, diện tích chăm sóc, bảo vệ rừng là 7.722,21 ha (nhận khoán chăm sóc, bảo vệ rừng 7.722,21 ha); Huyện Quan Hóa: 340,770 tấn, diện tích trồng, chăm sóc, bảo vệ rừng là 10.016,55 ha (rừng trồng được chăm sóc bảo vệ 839,80 ha; nhận khoán, chăm sóc, bảo vệ rừng 9.176,75 ha); Huyện Lang Chánh: 121,382 tấn, diện tích trồng, chăm sóc, bảo vệ rừng là 2.491,70 ha (trồng rừng mới 98,90 ha; rừng trồng được chăm sóc bảo vệ 141,40 ha; nhận khoán, chăm sóc, bảo vệ rừng 2.251,40 ha); Huyện Như Xuân: 235,359 tấn, diện tích trồng, chăm sóc, bào vệ rùng là 3.599,00 ha (trồng rừng mới 482,30 ha; nhận khoán, chăm sóc, bảo vệ rừng 3.116,7 ha).

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Thanh Hóa có trách nhiệm vận chuyển gạo hỗ trợ cho các đơn vị thụ hưởng theo quy định; gạo đóng bao theo quy chuẩn dự trữ quốc gia, giao gạo tại trung tâm xã hoặc cụm xã nơi có đối tượng thụ hưởng. UBND các huyện nêu trên, lập kế hoạch phân bổ tiếp nhận cụ thể và phối hợp với Cục Dự trữ Nhà nước khu vực tỉnh Thanh Hóa tiến hành giao nhận, cấp phát gạo kịp thời đến các đối tượng được thụ hưởng đảm bảo đúng định mức, không trùng lắp với các chính sách khác và đúng các quy định Nhà nước hiện hành; thời gian thực hiện cấp gạo xong chậm nhất đến ngày 30/8/2019.

<

Tin mới nhất

Xử lý nghiêm các hành vi trục lợi chính sách gói 62.000 tỷ(01/06/2020 9:09 SA)

Những chính sách mới nổi bật có hiệu lực tháng 6/2020(01/06/2020 9:07 SA)

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5-2020(06/05/2020 2:30 CH)

Nguồn vốn 16.000 tỷ đồng trả lương ngừng việc cho người lao động(04/05/2020 10:21 SA)

Từ ngày 20/5, cấm lao động Việt Nam ra nước ngoài hành nghề massage(04/05/2020 10:04 SA)

EVN thực hiện giảm giá điện, giảm tiền điện trong 3 tháng(13/04/2020 3:46 CH)

Quy định về xử lý hình sự đối với vi phạm liên quan đến phòng, chống dịch bệnh(13/04/2020 3:45 CH)

Nâng mức cho vay học sinh sinh viên từ 01/12/2019(27/11/2019 3:35 CH)