Cổng thông tin điện tử

Hội Nông dân tỉnh thanh hóa

Chậm nhất đến ngày 30/8 hỗ trợ gạo cho đồng bào dân tộc thiểu số các huyện: Quan Sơn, Quan Hóa, Lang Chánh, Như Xuân cho công tác bảo vệ, phát triển rừng đợt 3 năm 2019.

Đăng ngày 30 - 08 - 2019
100%

UBND tỉnh vừa ký ban hành Quyết định 3222/QĐ-UBND về việc phê duyệt hỗ trợ gạo cho đồng bào dân tộc thiểu số các huyện: Quan Sơn, Quan Hóa, Lang Chánh, Như Xuân cho công tác bảo vệ, phát triển rừng đợt 3 năm 2019.

Theo đó, phê duyệt hỗ trợ gạo cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số, hộ gia đình người kinh nghèo các huyện Quan Sơn, Quan Hóa, Lang Chánh, Như Xuân nhận trồng, chăm sóc, bảo vệ và nhận khoán chăm sóc, báo vệ rừng năm 2019 (từ tháng 6 đến hết tháng 8 năm 2019), với các nội dung chính như sau:

Diện tích trồng, chăm sóc, bảo vệ rừng là 23.829,46 ha (trồng rừng mới 581,2 ha; rừng trồng được chăm sóc bảo vệ 981,2 ha; nhận khoán, chăm sóc, bảo vệ rừng 22.267,06 ha); số gạo thực hiện hỗ trợ năm 2019 (từ tháng 6 đến hết tháng 8 năm 2019): 1.008.101 tấn.

Trong đó: Huyện Quan Sơn 310,590 tấn, diện tích chăm sóc, bảo vệ rừng là 7.722,21 ha (nhận khoán chăm sóc, bảo vệ rừng 7.722,21 ha); Huyện Quan Hóa: 340,770 tấn, diện tích trồng, chăm sóc, bảo vệ rừng là 10.016,55 ha (rừng trồng được chăm sóc bảo vệ 839,80 ha; nhận khoán, chăm sóc, bảo vệ rừng 9.176,75 ha); Huyện Lang Chánh: 121,382 tấn, diện tích trồng, chăm sóc, bảo vệ rừng là 2.491,70 ha (trồng rừng mới 98,90 ha; rừng trồng được chăm sóc bảo vệ 141,40 ha; nhận khoán, chăm sóc, bảo vệ rừng 2.251,40 ha); Huyện Như Xuân: 235,359 tấn, diện tích trồng, chăm sóc, bào vệ rùng là 3.599,00 ha (trồng rừng mới 482,30 ha; nhận khoán, chăm sóc, bảo vệ rừng 3.116,7 ha).

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Thanh Hóa có trách nhiệm vận chuyển gạo hỗ trợ cho các đơn vị thụ hưởng theo quy định; gạo đóng bao theo quy chuẩn dự trữ quốc gia, giao gạo tại trung tâm xã hoặc cụm xã nơi có đối tượng thụ hưởng. UBND các huyện nêu trên, lập kế hoạch phân bổ tiếp nhận cụ thể và phối hợp với Cục Dự trữ Nhà nước khu vực tỉnh Thanh Hóa tiến hành giao nhận, cấp phát gạo kịp thời đến các đối tượng được thụ hưởng đảm bảo đúng định mức, không trùng lắp với các chính sách khác và đúng các quy định Nhà nước hiện hành; thời gian thực hiện cấp gạo xong chậm nhất đến ngày 30/8/2019.

Theo đó, phê duyệt hỗ trợ gạo cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số, hộ gia đình người kinh nghèo các huyện Quan Sơn, Quan Hóa, Lang Chánh, Như Xuân nhận trồng, chăm sóc, bảo vệ và nhận khoán chăm sóc, báo vệ rừng năm 2019 (từ tháng 6 đến hết tháng 8 năm 2019), với các nội dung chính như sau:

Diện tích trồng, chăm sóc, bảo vệ rừng là 23.829,46 ha (trồng rừng mới 581,2 ha; rừng trồng được chăm sóc bảo vệ 981,2 ha; nhận khoán, chăm sóc, bảo vệ rừng 22.267,06 ha); số gạo thực hiện hỗ trợ năm 2019 (từ tháng 6 đến hết tháng 8 năm 2019): 1.008.101 tấn.

Trong đó: Huyện Quan Sơn 310,590 tấn, diện tích chăm sóc, bảo vệ rừng là 7.722,21 ha (nhận khoán chăm sóc, bảo vệ rừng 7.722,21 ha); Huyện Quan Hóa: 340,770 tấn, diện tích trồng, chăm sóc, bảo vệ rừng là 10.016,55 ha (rừng trồng được chăm sóc bảo vệ 839,80 ha; nhận khoán, chăm sóc, bảo vệ rừng 9.176,75 ha); Huyện Lang Chánh: 121,382 tấn, diện tích trồng, chăm sóc, bảo vệ rừng là 2.491,70 ha (trồng rừng mới 98,90 ha; rừng trồng được chăm sóc bảo vệ 141,40 ha; nhận khoán, chăm sóc, bảo vệ rừng 2.251,40 ha); Huyện Như Xuân: 235,359 tấn, diện tích trồng, chăm sóc, bào vệ rùng là 3.599,00 ha (trồng rừng mới 482,30 ha; nhận khoán, chăm sóc, bảo vệ rừng 3.116,7 ha).

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Thanh Hóa có trách nhiệm vận chuyển gạo hỗ trợ cho các đơn vị thụ hưởng theo quy định; gạo đóng bao theo quy chuẩn dự trữ quốc gia, giao gạo tại trung tâm xã hoặc cụm xã nơi có đối tượng thụ hưởng. UBND các huyện nêu trên, lập kế hoạch phân bổ tiếp nhận cụ thể và phối hợp với Cục Dự trữ Nhà nước khu vực tỉnh Thanh Hóa tiến hành giao nhận, cấp phát gạo kịp thời đến các đối tượng được thụ hưởng đảm bảo đúng định mức, không trùng lắp với các chính sách khác và đúng các quy định Nhà nước hiện hành; thời gian thực hiện cấp gạo xong chậm nhất đến ngày 30/8/2019.

<

Tin mới nhất

Hàng loạt quy định đáng chú ý có hiệu lực trong tháng 9(9/1/2021 3:07 PM)

Thanh Hóa hỗ trợ kinh phí cho các Tổ phòng chống dịch COVID-19 thôn, bản, khu phố (đợt 2)(8/23/2021 7:04 AM)

HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết về chính sách khuyến khích phát triển khoa học và công nghệ trở...(8/2/2021 5:02 PM)

Thanh Hóa ban hành Kế hoạch thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao...(7/21/2021 3:25 PM)

6 chính sách mới về Bảo hiểm Y tế có hiệu lực từ ngày 1-7-2021(7/13/2021 7:51 AM)

Hàng loạt chính sách quan trọng có hiệu lực từ tháng 7/2021: Bỏ điều kiện đăng ký tạm trú, tăng...(6/30/2021 11:12 AM)

Giá nguyên liệu tăng cao, doanh nghiệp và nông dân gặp khó(6/7/2021 4:46 PM)

Những trường hợp được miễn, giảm tiền phạt vi phạm giao thông từ năm 2022(4/14/2021 2:11 PM)