Cổng thông tin điện tử

Hội Nông dân tỉnh thanh hóa

Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh Thanh Hóa (Nhiệm kỳ 2018 - 2023)

100%

I. Giới thiệu chung:

- Trụ sở: 49 Đại lộ Lê Lợi – Phường Tân Sơn – Thành phố Thanh Hóa

- Điện thoại: (0373) 852.610

- Fax:           (0373) 852.610

- Email: vanphonghndth@gmail.com

- Website: hoinongdan.thanhhoa.gov.vn

II. Bộ máy tổ chức:

* Các đồng chí lãnh đạo:

1. Đồng chí Trần Bình Quân – UV BCH Trung ương Hội, UV BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Thanh Hóa.

2. Đồng chí Nguyễn Đình Tuấn: Ủy viên Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân tỉnh Thanh Hóa.

3. Đồng chí Hà Thị Lan Hương: Đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII, Ủy viên Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Thanh Hóa.

4. Đồng chí Cầm Bá Xuân: Ủy viên Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Thanh Hóa.

Năm sinh: 1965

Chức vụ, đơn vị công tác: Ủy viên Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Thanh Hóa.

Địa chỉ Thường trú: Số nhà 54, đường Xuân Liên, Khu 3, Thị trấn Thường Xuân, Thanh Hóa.

Số điện thoai: 0911.428.999

Email: xuan144@gmail.com

* Các Ban, Trung tâm tỉnh Hội:

1. Ban Văn phòng

2. Ban Tổ chức – Kiểm tra

3. Ban Kinh tế - Xã hội

4. Ban Tuyên giáo

5. Trung tâm Hỗ trợ nông dân

6. Ban Điều hành Quỹ Hỗ trợ nông dân

* Các huyện, thị, thành Hội:

1. Hội Nông dân huyện Thạch Thành

2. Hội Nông dân Thành phố Sầm Sơn

3. Hội Nông dân huyện Như Xuân

4. Hội Nông dân huyện Yên Định

 

5. Hội Nông dân Thị xã Bỉm Sơn

6. Hội Nông dân huyện Thường Xuân

Đồng chí: Lê Anh Tuấn

Năm sinh: 1976

Chức vụ, đơn vị công tác: Chủ tịch Hội Nông dân huyện Thường Xuân

Địa chỉ thường trú: Số nhà 04 Lê Ninh, Khu 2, Thị trấn Thường Xuân, Huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa.

Số điện thoại: 0919.278.234

Email: letuanhutx@gmail.com

7. Hội Nông dân huyện Thiệu Hóa

 

8. Hội Nông dân huyện Vĩnh Lộc

9. Hội Nông dân huyện Như Thanh

10. Hội Nông dân huyện Ngọc Lặc

11. Hội Nông dân huyện Hoằng Hóa

12. Hội Nông dân huyện Lang Chánh

13. Hội Nông dân Thành phố Thanh Hóa

 

14. Hội Nông dân huyện Tĩnh Gia

15. Hội Nông dân huyện Nông Cống

 

16. Hội Nông dân huyện Cẩm Thủy

17. Hội Nông dân huyện Quan Sơn

 18. Hội Nông dân huyện Hà Trung

19. Hội Nông dân huyện Đông Sơn

Đồng chí:Bùi Thị Loan

Năm sinh: 1981

Chức vụ, đơn vị công tác: Chủ tịch Hội Nông dân huyện Đông Sơn

Địa chỉ thường trú: Huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Số điện thoại: 0888323466

Email: hoinongdands@gmail.com

20. Hội Nông dân huyện Hậu Lộc

21. Hội Nông dân huyện Bá Thước

22. Hội Nông dân huyện Quảng Xương

 

23. Hội Nông dân huyện Nga Sơn

24. Hội Nông dân huyện Quan Hóa

25. Hội Nông dân huyện Triệu Sơn

26. Hội Nông dân huyện Thọ Xuân

27. Hội Nông dân huyện Mường Lát

Hội Nông dân tỉnh Thanh Hóa