Cổng thông tin điện tử

Hội Nông dân tỉnh thanh hóa

Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh Thanh Hóa (Nhiệm kỳ 2018 - 2023)

100%

I. Giới thiệu chung:

- Trụ sở: 49 Đại lộ Lê Lợi – Phường Tân Sơn – Thành phố Thanh Hóa

- Điện thoại: (0373) 852.610

- Fax:           (0373) 852.610

- Email: vanphonghndth@gmail.com

- Website: hoinongdan.thanhhoa.gov.vn

II. Bộ máy tổ chức:

* Các đồng chí lãnh đạo:

1. Đồng chí Trần Bình Quân: UV BCH Trung ương Hội, UV BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Thanh Hóa.

2. Đồng chí Nguyễn Hữu Đồng: Ủy viên Đảng Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân tỉnh Thanh Hóa.

3. Đồng chí Vũ Tiến Dũng: Ủy viên Đảng Đoàn, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Thanh Hóa.

4. Đồng chí Đặng Văn Quang: Ủy viên Đảng Đoàn, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Thanh Hóa.

* Các Ban, Trung tâm tỉnh Hội:

1. Ban Văn phòng

- Đồng chí Nguyễn Văn Vinh: Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh Hội, Chánh Văn phòng.

- Đồng chí Hoàng Thị Dung: Ủy viên Ban Chấp hành tỉnh Hội, Phó Chánh Văn phòng.

2. Ban Xây dựng Hội

- Đồng chí Bùi Xuân Thiên: Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh Hội, Trưởng ban Xây dựng Hội.

- Đồng chí Phạm Văn Huấn: Ủy viên Ban Chấp hành tỉnh Hội, Phó Trưởng ban Xây dựng Hội.

3. Ban Kinh tế - Xã hội

- Đồng chí Vũ Thị Thanh Xuân: Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh Hội, Trưởng ban Kinh tế - xã hội.

- Đồng chí Hoàng Bùi Đồng: Ủy viên Ban Chấp hành tỉnh Hội, Phó Trưởng ban Kinh tế - xã hội.

4. Ban Tuyên giáo

- Đồng chí Lê Tuấn Anh: Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh Hội, Trưởng ban Tuyên giáo.

- Đồng chí Lương Thị Ngọc Hà: Ủy viên Ban Chấp hành tỉnh Hội, Phó Trưởng ban Tuyên giáo.

5. Trung tâm Hỗ trợ nông dân

- Đồng chí Đỗ Đức Lợi: Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh Hội, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ nông dân.

- Đồng chí Trịnh Văn Tuyên: Ủy viên Ban Chấp hành tỉnh Hội, Phó Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ nông dân.

* Các huyện, thị, thành Hội:

1. Hội Nông dân huyện Thạch Thành: 

- Đồng chí Nguyễn Hồng Vân: Chủ tịch Hội Nông dân huyện

2. Hội Nông dân Thành phố Sầm Sơn

- Đồng chí Phạm Gia Ất: Chủ tịch Hội Nông dân huyện

3. Hội Nông dân huyện Như Xuân

- Đồng chí Lô Thị Diễn: Chủ tịch Hội Nông dân huyện

4. Hội Nông dân huyện Yên Định

- Đồng chí Trịnh Ngọc Thanh, Chủ tịch Hội Nông dân huyện

5. Hội Nông dân Thị xã Bỉm Sơn

- Đồng chí Trịnh Khắc Tấn: Chủ tịch Hội Nông dân Thị xã

6. Hội Nông dân huyện Thường Xuân

- Đồng chí: Lê Anh Tuấn: Chủ tịch Hội Nông dân huyện Thường Xuân

7. Hội Nông dân huyện Thiệu Hóa

- Đồng chí Lê Duy Trung: Chủ tịch Hội Nông dân huyện Thiệu Hóa.

8. Hội Nông dân huyện Vĩnh Lộc

- Đồng chí Nguyễn Văn Lam: Chủ tịch Hội Nông dân huyện Vĩnh Lộc

9. Hội Nông dân huyện Như Thanh

- Đồng chí Nguyễn Huy Hoàng: Chủ tịch Hội Nông dân huyện Như Thanh

10. Hội Nông dân huyện Ngọc Lặc

- Đồng chí Vũ Văn Long; Chủ tịch Hội Nông dân huyện Ngọc Lặc

11. Hội Nông dân huyện Hoằng Hóa

- Đồng chí Lê Bá Hải: Chủ tịch Hội Nông dân huyện Hoằng Hóa

12. Hội Nông dân huyện Lang Chánh

- Đồng chí Lê Hồng Chuyên: Chủ tịch Hội Nông dân huyện Lang Chánh

13. Hội Nông dân Thành phố Thanh Hóa

- Đồng chí Nguyễn Đức Hòa: Chủ tịch Hội Nông dân Thành phố Thanh Hóa

14. Hội Nông dân Thị xã Nghi Sơn

- Đồng chí Lê Vinh Xớn: Chủ tịch Hội Nông dân Thị xã Nghi Sơn

15. Hội Nông dân huyện Nông Cống

- Đồng chí Trần Thị Huế: Chủ tịch Hội Nông dân huyện Nông Cống

16. Hội Nông dân huyện Cẩm Thủy

- Đồng chí Trịnh Huy Phương: Chủ tịch Hội Nông dân huyện Cẩm Thủy

17. Hội Nông dân huyện Quan Sơn

- Đồng chí Lê Văn Dung: Chủ tịch Hội Nông dân huyện Quan Sơn

 18. Hội Nông dân huyện Hà Trung

- Đồng chí Mai Đức Sơn: Chủ tịch Hội Nông dân huyện Hà Trug

19. Hội Nông dân huyện Đông Sơn

- Đồng chí Bùi Thị Loan: Chủ tịch Hội Nông dân huyện Đông Sơn

20. Hội Nông dân huyện Hậu Lộc

- Đồng chí Ngọ Văn Thành: Chủ tịch Hội Nông dân huyện Hậu Lộc

21. Hội Nông dân huyện Bá Thước

- Đồng chí Phạm Văn Thẩm: Chủ tịch Hội Nông dân huyện Bá Thước

22. Hội Nông dân huyện Quảng Xương

Đồng chí: Nguyễn Văn Linh: Chủ tịch Hội Nông dân huyện Quảng Xương

23. Hội Nông dân huyện Nga Sơn

24. Hội Nông dân huyện Quan Hóa

25. Hội Nông dân huyện Triệu Sơn

- Đồng chí Lê Xuân Trường: Chủ tịch Hội Nông dân huyện Triệu Sơn

26. Hội Nông dân huyện Thọ Xuân

- Đồng chí Lê Thọ Cường: Chủ tịch Hội Nông dân huyện Thọ Xuân

27. Hội Nông dân huyện Mường Lát

- Đồng chí Lộc Văn HIến: Chủ tịch Hội Nông dân huyện Mường Lát

Hội Nông dân tỉnh Thanh Hóa