Cổng thông tin điện tử

Hội Nông dân tỉnh thanh hóa

Hội Nông dân huyện Nga Sơn: Đánh giá hoạt động giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Nông dân các cấp.

Đăng ngày 23 - 07 - 2021
100%

Ngày 23-7, Hội Nông dân (HND) huyện Nga Sơn tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ 2018 – 2023, nhằm đánh giá việc thực hiện Nghị quyết (NQ) Đại hội đại biểu HND các cấp. Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo HND tỉnh; huyện Nga Sơn; Chủ tịch HND các xã, thị trấn trên toàn huyện.

Thực hiện NQ Đại hội HND các cấp nhiệm kỳ 2018-2023, bằng sự nỗ lực, phấn đấu của các cấp HND trên toàn huyện nên đa số các chỉ tiêu hoàn thành và hoàn thành vượt mức NQ Đại hội HND huyện đề ra. Kịp thời tuyên truyền, chuyền tải các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới. Kết quả đã có 100% cơ sở, chi hội tổ chức tuyên truyền cho 69.160 lượt cán bộ, hội viên, nông dân và Nhân dân thông qua 7.450 buổi. Công tác xây dựng, củng cố tổ chức Hội được chú trọng, kết nạp mới 781 hội viên, nâng tổng số hội viên trên toàn huyện lên 17.648 người, chất lượng ngày càng được nâng cao. Các phong trào thi đua yêu nước tiếp tục được phát động phù hợp với tình hình và lợi ích, nhu cầu của các tầng lớp Nhân dân, với nội dung phong phú, trên nhiều lĩnh vực. Hàng năm có 12.573 hộ đạt SXKDG các cấp, đây là những hạt nhân tích cực, nòng cốt của các phong trào thi đua khác.

Toàn cảnh Hội nghị.

 Để tạo nguồn lực, tiền đề cho các phong trào thi đua, HND huyện làm tốt các hoạt động hỗ trợ nông dân như: tổ chức 192 lớp tập huấn khoa học –kỹ thuật cho 29.840 lượt người. Tín chấp và ủy thác với các Ngân hàng cho nông dân vay trên 720 tỷ đồng, cung ứng 2.480 tấn phân bón chậm trả, 45.000 cây giống các loại, cung cấp 756 gói chế phẩm xử lý môi trường, cải tạo 23,2ha vườn tạp. Xây dựng 24 mô hình tổ hợp tác, thực hiện thành công mô hình sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP cho sản phẩm dưa kim hoàng hậu tại xã Nga Thành. Quản lý và sử dụng có hiệu quả trên 2,9 tỷ đồng nguồn Quỹ Hỗ trợ nông dân, phát triển 871 triệu đồng tiền Quỹ hội…

Đồng chí Hà Thị Lan Hương, Phó Chủ tịch Thường trực HND tỉnh phát biểu tại Hội nghị.

Tại Hội nghị, đồng chí Hà Thị Lan Hương, Phó Chủ tịch Thường trực HND tỉnh đã ghi nhận, đánh giá cao những kết quả HND huyện Nga Sơn đã đạt được trong thời gian qua. Bên cạnh đó, cũng chỉ ra một số vấn đề cần chú ý,  tập trung để hoàn thành vào nửa cuối nhiệm kỳ. Các cấp HND huyện cần bám sát vào thực hiện các nhiệm vụ chính trị và tình hình thực tế của địa phương, của tỉnh để có phương hướng hành động cụ thể. Nghiêm túc thực hiện công tác phòng chống dịch COVID-19, đảm bảo thực hiện thắng lợi mục tiêu kép, tạo cuộc sống an toàn, ổn định trong Nhân dân.

Đẩy mạnh thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước. Quan tâm công tác đào tạo nghề, hỗ trợ nông dân về vốn, khoa học kỹ thuật, cây, con giống. Chú trọng đến việc thực hiện vai trò giám sát và phản biện xã hội. Nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng các nguồn vốn vay, xây dựng các mô hình kinh tế gắn với sản xuất an toàn và bảo vệ môi trường, tạo nền sản xuất nông nghiệp bền vững.

Thực hiện NQ Đại hội HND các cấp nhiệm kỳ 2018-2023, bằng sự nỗ lực, phấn đấu của các cấp HND trên toàn huyện nên đa số các chỉ tiêu hoàn thành và hoàn thành vượt mức NQ Đại hội HND huyện đề ra. Kịp thời tuyên truyền, chuyền tải các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới. Kết quả đã có 100% cơ sở, chi hội tổ chức tuyên truyền cho 69.160 lượt cán bộ, hội viên, nông dân và Nhân dân thông qua 7.450 buổi. Công tác xây dựng, củng cố tổ chức Hội được chú trọng, kết nạp mới 781 hội viên, nâng tổng số hội viên trên toàn huyện lên 17.648 người, chất lượng ngày càng được nâng cao. Các phong trào thi đua yêu nước tiếp tục được phát động phù hợp với tình hình và lợi ích, nhu cầu của các tầng lớp Nhân dân, với nội dung phong phú, trên nhiều lĩnh vực. Hàng năm có 12.573 hộ đạt SXKDG các cấp, đây là những hạt nhân tích cực, nòng cốt của các phong trào thi đua khác.

 Để tạo nguồn lực, tiền đề cho các phong trào thi đua, HND huyện làm tốt các hoạt động hỗ trợ nông dân như: tổ chức 192 lớp tập huấn khoa học –kỹ thuật cho 29.840 lượt người. Tín chấp và ủy thác với các Ngân hàng cho nông dân vay trên 720 tỷ đồng, cung ứng 2.480 tấn phân bón chậm trả, 45.000 cây giống các loại, cung cấp 756 gói chế phẩm xử lý môi trường, cải tạo 23,2ha vườn tạp. Xây dựng 24 mô hình tổ hợp tác, thực hiện thành công mô hình sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP cho sản phẩm dưa kim hoàng hậu tại xã Nga Thành. Quản lý và sử dụng có hiệu quả trên 2,9 tỷ đồng nguồn Quỹ Hỗ trợ nông dân, phát triển 871 triệu đồng tiền Quỹ hội…

Tại Hội nghị, đồng chí Hà Thị Lan Hương, Phó Chủ tịch Thường trực HND tỉnh đã ghi nhận, đánh giá cao những kết quả HND huyện Nga Sơn đã đạt được trong thời gian qua. Bên cạnh đó, cũng chỉ ra một số vấn đề cần chú ý,  tập trung để hoàn thành vào nửa cuối nhiệm kỳ. Các cấp HND huyện cần bám sát vào thực hiện các nhiệm vụ chính trị và tình hình thực tế của địa phương, của tỉnh để có phương hướng hành động cụ thể. Nghiêm túc thực hiện công tác phòng chống dịch COVID-19, đảm bảo thực hiện thắng lợi mục tiêu kép, tạo cuộc sống an toàn, ổn định trong Nhân dân.

Đẩy mạnh thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước. Quan tâm công tác đào tạo nghề, hỗ trợ nông dân về vốn, khoa học kỹ thuật, cây, con giống. Chú trọng đến việc thực hiện vai trò giám sát và phản biện xã hội. Nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng các nguồn vốn vay, xây dựng các mô hình kinh tế gắn với sản xuất an toàn và bảo vệ môi trường, tạo nền sản xuất nông nghiệp bền vững.

 

<

Tin mới nhất

Áp dụng một số biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa(9/15/2021 7:19 PM)

Hội Nông dân xã Ngọc Sơn, huyện Ngọc Lặc: Nhiều hoạt động tích cực trong xây dựng...(9/15/2021 9:08 AM)

Hội Nông dân tỉnh tổ chức Hội nghị báo cáo viên quý III năm 2021.(9/15/2021 8:30 AM)

Hội Nông dân huyện Thiệu Hoá đến thăm và tặng quà cho các chốt kiểm soát dịch(9/10/2021 5:13 PM)

Hội Nông dân Thanh Hóa: Xây dựng gia đình văn hóa gắn với xây dựng nông thôn mới(9/10/2021 4:16 PM)

Hội Nông dân tỉnh Thanh Hóa: Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo về công tác phòng,...(9/1/2021 3:23 PM)

Hội Nông dân tỉnh: Hỗ trợ thiết bị triển khai ứng dụng phần mềm tổ chức các hội nghị...(8/28/2021 4:18 PM)

Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh hội(8/25/2021 4:07 PM)