Cổng thông tin điện tử

Hội Nông dân tỉnh thanh hóa

Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu Số: 401 - KH/HNDT
Ngày ban hành 04/10/2019
Trích yếu KẾ HOẠCH Tổng kết phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi; Hội Nông dân tổ chức phong trào giỏi cấp cơ sở, cấp huyện, thị, thành phố giai đoạn 2017 - 2019 và cấp tỉnh giai đoạn 2015 - 2019.
Cơ quan ban hành Hội Nông dân tỉnh Thanh Hóa
Lĩnh vực Công tác Hội và phong trào nông dân
Loại văn bản Kế hoạch
Tài liệu đính kèm Tải xuống