Cổng thông tin điện tử

Hội Nông dân tỉnh thanh hóa

Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu
Ngày ban hành 18/10/2019
Trích yếu ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO Tổng kết phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi; Hội Nông dân tổ chức phong trào giỏi, giai đoạn 2017 – 2019. Phương hướng, nhiệm vụ tổ chức phong trào thi đua giai đoạn 2020 - 2022
Cơ quan ban hành Hội Nông dân tỉnh Thanh Hóa
Lĩnh vực Công tác Hội và phong trào nông dân
Loại văn bản Kế hoạch
Tài liệu đính kèm Tải xuống