Cổng thông tin điện tử

Hội Nông dân tỉnh thanh hóa

Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu
Ngày ban hành 18/10/2019
Trích yếu Đề cương Hướng dẫn trang trí Hội nghị SXKD giỏi
Cơ quan ban hành Hội Nông dân tỉnh Thanh Hóa
Lĩnh vực Công tác Hội và phong trào nông dân
Loại văn bản Kế hoạch
Tài liệu đính kèm Tải xuống