Cổng thông tin điện tử

Hội Nông dân tỉnh thanh hóa

Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu
Ngày ban hành 11/10/2019
Trích yếu ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO Kết quả việc phối hợp với các doanh nghiệp trong thực hiện các hoạt động hỗ trợ nông dân của các cấp Hội Nông dân trong tỉnh giai đoạn 2013-2019
Cơ quan ban hành Hội Nông dân tỉnh Thanh Hóa
Lĩnh vực Công tác Hội và phong trào nông dân
Loại văn bản Kế hoạch
Tài liệu đính kèm Tải xuống