Cổng thông tin điện tử

Hội Nông dân tỉnh thanh hóa

Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu Số 460 KH/HNDT
Ngày ban hành 01/11/2019
Trích yếu KẾ HOẠCH Tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 52-Q/TW, Chỉ thị số 36-CT/TW, Quy định số 205-QĐ/TW, các kết luận của Bộ Chính trị; Chỉ thị số 37-CT/TW và Chỉ thị số 38-CT/TW của Ban Bí thư ( khóa XII)
Cơ quan ban hành Hội Nông dân tỉnh Thanh Hóa
Lĩnh vực Công tác Hội và phong trào nông dân
Loại văn bản Kế hoạch
Tài liệu đính kèm Tải xuống