Cổng thông tin điện tử

Hội Nông dân tỉnh thanh hóa

Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu Số 404 CV/HNDT
Ngày ban hành 31/07/2021
Trích yếu Về việc tham gia cuộc thi Tìm hiểu Chỉ thị 40 và Kết luận số 06 của BBT gắn với nghiệp vụ chuyên môn và pháp luật về Công đoàn.
Cơ quan ban hành Hội Nông dân tỉnh Thanh Hóa
Lĩnh vực Công tác Hội và phong trào nông dân
Loại văn bản Công văn
Tài liệu đính kèm CV 404.pdf