Cổng thông tin điện tử

Hội Nông dân tỉnh thanh hóa

Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu Số 447 -KH/HNDT
Ngày ban hành 23/08/2021
Trích yếu KẾ HOẠCH Nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết 02-NQ/TW của Bộ Chính trị và các chỉ thị, kết luận của Ban Bí thư (khóa XIII)
Cơ quan ban hành Hội Nông dân tỉnh Thanh Hóa
Lĩnh vực Công tác Hội và phong trào nông dân
Loại văn bản Công văn
Tài liệu đính kèm KH 447 học tập tr. khai TH NQ 02 CT, LKL của BCT,BBT (2021).doc