Cổng thông tin điện tử

Hội Nông dân tỉnh thanh hóa

Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu Số 484 - KHHĐ/HNDT
Ngày ban hành 06/09/2021
Trích yếu KẾ HOẠCH Thực hiện Kết luận số 02-KL/TW ngày 18/5/2021 của Ban Bí thư “về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW của Ban Bí thư (khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy”
Cơ quan ban hành Hội Nông dân tỉnh Thanh Hóa
Lĩnh vực Công tác Hội và phong trào nông dân
Loại văn bản Kế hoạch
Tài liệu đính kèm KH 484 t.hiện KL 02 của BBT về PCCC L1.docx