Cổng thông tin điện tử

Hội Nông dân tỉnh thanh hóa

Đảng bộ cơ quan Hội Nông dân tỉnh Thanh Hóa: Nhiều giải pháp đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Đăng ngày 19 - 04 - 2018
100%

Xác định đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Thường xuyên rèn luyện, trau dồi tác phong công tác, đạo đức công vụ của cán bộ, đảng viên, là biện pháp hữu hiệu ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu” theo tinh thần Nghị quyết số 04-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Đảng bộ Hội Nông dân tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, cụ thể, thiết thực, đi vào chiều sâu của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trước hết là việc tổ chức học tập, quán triệt và tuyên truyền thường xuyên, sâu rộng đến từng đảng viên, cán bộ, công chức, người lao động; xác định việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là công việc thường xuyên, là trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên. Các chi bộ, đoàn thể xây dựng chương trình, nội dung học tập, sinh hoạt định kỳ, sinh hoạt chuyên đề. Chú trọng tuyên truyền về các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, những cách làm sáng tạo trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Từng chi bộ căn cứ đặc điểm tình hình, yêu cầu nhiệm vụ cụ thể để xác định những nội dung đột phá đăng ký thi đua. Điểm nổi bật nhất của phương pháp tự phê bình mà Tỉnh Hội đã lựa chọn là mỗi năm các chi bộ, Ban chuyên môn tìm ra hai vấn đề còn hạn chế, yếu kém của chi bộ, Ban mình để đăng ký khắc phục sửa chữa.

Việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị đã có tác động sâu rộng, toàn diện đến các lĩnh vực của công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và thực hiện các nhiệm vụ chính trị của cơ quan. Cán bộ, đảng viên đã tham mưu cho Tỉnh Hội triển khai rộng khắp tới hệ thống tổ chức Hội Nông dân ở 27 huyện, thị xã, thành phố, 628 cơ sở hội, hơn 500.000 hội viên nông dân sinh hoạt tại 5.777 chi hội; gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương. Thông qua các đợt sinh hoạt, các cấp Hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục về tư tưởng, đạo đức, phong cách  của Bác thông qua các mẩu chuyện rất giản dị, đời thường nhưng lại chứa đầy nhân văn. Phấn đấu mỗi cán bộ, đảng viên, hội viên nông dân đều có một công việc cụ thể về tinh thần học và làm theo Bác, tạo thành những đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng xuyên suốt từ tỉnh đến khắp đến các cơ sở hội, chi hội. Những hình thức tuyên truyền và phương pháp tổ chức đã định hướng việc rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, hội viên nông dân. Tại các huyện, thị, thành hội đã cụ thể hóa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng việc chỉ đạo các cấp hội đưa vào nội dung đăng ký, kết quả thực hiện việc làm theo của mỗi cá nhân, tập thể thành một tiêu chí xếp loại thi đua, khen thưởng. Xây dựng các mô hình “làm theo” Bác thiết thực, cụ thể và có hiệu quả, đưa nội dung học tập và làm theo gương Bác vào sinh hoạt chi, tổ hội, câu lạc bộ nông dân; kể những mẩu chuyện về Bác, nêu gương điển hình trong cuộc sống đời thường về học tập và làm theo Bác; sửa đổi lề lối và phương thức làm việc khoa học, sát với cơ sở; phát động thực hành tiết kiệm trong việc cưới, việc tang, lễ hội; tiết kiệm điện, nước trong sinh hoạt, trong chi tiêu gia đình; tiết kiệm trong tổ chức hội nghị, hội thảo, tiếp khách; thi đua xây dựng nông thôn mới; thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi; tham gia bảo vệ quốc phòng - an ninh.

Chuyển biến từ công tác tổ chức và tuyên truyền, năm 2016, các cấp hội Nông dân trong tỉnh đã tổ chức được 9.106 buổi tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với 515.581 lượt hội viên, nông dân tham gia. Các hoạt động làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác được các cấp hội chuyển hóa thành các hoạt động, hành động cụ thể, rõ nét nên đã thu hút đông đảo cán bộ, hội viên nông dân tham gia hưởng ứng và làm theo. Nhiều cách làm hay, sáng tạo, mô hình hiệu quả như tặng học bổng cho con hội viên nông dân hiếu học vượt khó; xây dựng các mô hình bảo vệ môi trường, nông dân giúp nông dân tăng thu nhập; các đợt phát động ngắn ngày quyên góp giúp nông dân nghèo về vốn, con giống đã góp phần giúp nông dân thoát nghèo bền vững, góp phần tích cực thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

Thực hiện lời dạy của Bác “Nói đi đôi với làm”, năm qua, Hội Nông dân từ tỉnh đến cơ sở đã phối hợp chặt chẽ với hệ thống khuyến nông, khuyến lâm nhà nước, các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh tổ chức chuyển giao khoa học kỹ thuật cho 348.618 lượt cán bộ, hội viên nông dân, tổ chức 237 cuộc hội thảo đầu bờ cho 14.576 lượt người tham gia, cung ứng được 20.507 tấn phân bón trả chậm cho hội viên nông dân; các cấp hội đã đầu tư gần 200 dự án cho hội viên, nông dân vay phát triển các mô hình kinh tế theo hình thức nhóm hộ, tạo việc làm cho nhiều lao động; phối hợp với Trung tâm Dạy nghề tổ chức dạy nghề cho 6.098 hội viên nông dân; tư vấn giới thiệu việc làm và xuất khẩu lao động cho 2.901 lao động. Đảng bộ Hội Nông dân tỉnh phát động cán bộ chuyên trách ở các huyện miền xuôi và cán bộ Cơ quan Tỉnh hội ủng hộ tiền mua trao tặng 16 con bò sinh sản cho hộ nghèo các huyện miền núi (tổng trị giá trên 240 triệu đồng); phối hợp với Công ty Cổ phần Công nông nghiệp Tiến Nông trao tặng phân bón Tiến Nông cho 330 hộ nghèo của 27/27 huyện, thị, thành với tổng trị giá 165 triệu đồng. Các cấp Hội trong tỉnh đã vận động t¬ương trợ giúp nhau được 30.646 triệu đồng, lương thực, thực phẩm, hàng hoá, cây, con giống trị giá 21.573 triệu đồng và 74.720 ngày công lao động giúp 5.631 hộ nông dân có hoàn cảnh khó khăn. Quan tâm chỉ đạo xây dựng các mô hình phát triển kinh tế gắn với việc phát triển các tổ liên kết hợp tác với nhau trong sản xuất theo hình thức nhóm hộ, giúp các hộ tham gia có điều kiện trao đổi kinh nghiệm, tiếp thu các tiến bộ khoa học kỹ thuật, hợp tác với nhau tiêu thụ sản phẩm. Tiêu biểu như: Nhóm nông dân liên kết trong trồng hoa hồng chất lượng cao ở phường Đông Cương thành phố Thanh Hóa, nhóm nông dân liên kết trong phát triển nghề mộc dân dụng ở Thọ Minh, Thọ Xuân; phát triển làng nghề chế biến nước mắm Khúc Phụ ở Hoằng Phụ, Hoàng Hóa; nuôi Vịt Cổ Lũng thương phẩm ở Thành Lâm, huyện Bá Thước; chế tác đá mỹ nghệ ở Vĩnh Minh, Vĩnh Lộc.

Một trong những cách làm hay, sáng tạo của Đảng bộ cơ quan Hội Nông dân tỉnh thời gian qua là đã gắn việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với thực hiện các phong trào thi đua yêu nước cụ thể. Qua đây đã góp phần khích lệ tinh thần hăng say lao động trong cán bộ, hội viên, nông dân khắc phục khó khăn vươn lên, đổi mới tư duy, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, giúp giảm nghèo và làm giàu chính đáng ngay trên mảnh đất quê hương mình. Trong triển khai chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, xuất hiện nhiều gương cá nhân, tập thể điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh lôi cuốn mọi người học tập làm theo, tiêu biểu như: HND huyện Hoằng Hóa đã tích cực vận động hội viên nông dân hiến được 6.759m2; di dời 1.292m cổng, tường rào, giải toả được 495 cây lưu niên các loại, đóng góp trên 10 tỷ đồng, 2.723 ngày công lao động góp phần tham gia làm mới, tu sửa được 24,7km đường giao thông nông thôn, 39,3km kênh mương nội đồng, 75 cầu cống, 92 phòng học. HND huyện Tĩnh Gia đã vận động được 1.250 hộ nông dân xây dựng được 1.250 hố đốt rác tại gia đình, các cơ sở hội tuyên truyền, vận động hội viên nông dân đóng góp 16,2 tỷ đồng, 3.070 ngày công, tu sửa và làm mới 47 km đường giao thông nông thôn, kênh mương, công trình cầu cống, phòng học, công trình điện, vận động hiến 11.072 m2 đất làm các công trình phúc lợi ở địa phương. Gia đình Ông Đỗ Trung Thành, chủ một cơ sở chăn nuôi lớn ở xã Hà Thanh, huyện Hà Trung luôn giúp đỡ cho các hộ nông dân nghèo khác trong xã vay vốn không lấy lãi để phát triển kinh tế, năm nào gia đình ông cũng tặng quà tết cho các hộ gia đình nghèo, các học sinh nghèo vượt khó, góp quỹ từ thiện để làm đường giao thông trong xã. Cảm động và ý nghĩa biết bao nhiêu khi cán bộ, hội viên nông dân qua việc học tập gương Bác đã biết chia sẻ khó khăn với nhau bằng việc mỗi chi hội đăng ký giúp đỡ thoát nghèo cho 1 đến 2 hộ …

Sự vận dụng sáng tạo giữa tuyên truyền, tổ chức và thực tiễn hoạt động là cách làm mới, lôi cuốn, hấp dẫn hội viên mà Đảng bộ cơ quan Hội Nông dân tỉnh đã triển khai thời gian qua tạo nên một hình thức dân vận hiệu quả. Với cách triển khai bài bản như trên, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở Đảng bộ cơ quan Hội Nông dân đã thực sự trở thành một việc làm thường nhật, góp phần nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và công tác xây dựng Đảng, thúc đẩy mạnh mẽ phong trào nông nghiệp, nông thôn và nông dân tỉnh nhà ngày càng phát triển.

<

Tin mới nhất

Khi nông dân biết cách thoát nghèo (14/04/2021 1:48 CH)

Hội Nông dân xã Phú Xuân, huyện Quan Hóa: Xứng đáng với sự tin tưởng, kỳ vọng của hội viên(14/04/2021 1:44 CH)

Chi hội trưởng Hội nông dân làm theo lời Bác(07/06/2019 2:55 CH)

Tấm gương nông dân làm theo lời Bác(07/06/2019 2:53 CH)

70 năm bài báo “dân vận” của Bác(14/05/2019 1:50 CH)

Cán bộ hội nông dân gương mẫu trong học và làm theo Bác(23/04/2019 10:58 SA)

Đảng bộ cơ quan Hội Nông dân tỉnh Thanh Hóa: Nhiều giải pháp đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư...(19/04/2018 9:04 SA)

Học tập Bác để sống tốt hơn(01/02/2018 1:27 CH)