Cổng thông tin điện tử

Hội Nông dân tỉnh thanh hóa

Những con đường nông thôn mới ở xứ Thanh

Đăng ngày 14 - 04 - 2021
100%

Một trong những vẻ đẹp góp phần làm thay đổi diện mạo làng quê ở xứ Thanh là những con đường hoa, con đường tranh bích họa được “thổi hồn” nhờ phong trào xây dựng nông thôn mới.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<

Tin mới nhất

Phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới bền vững: Lấy Chương trình OCOP làm trọng tâm...(30/06/2021 10:57 SA)

Phục hồi Hệ sinh thái vì sự phát triển bền vững(27/05/2021 10:11 SA)

Nhiều khó khăn trong xử lý rác thải khu vực nông thôn(27/04/2021 3:10 CH)

Sức sống mới ở thôn kiểu mẫu đầu tiên của huyện Hoằng Hóa(14/04/2021 2:03 CH)

Từ xã nghèo đến xã nông thôn mới(14/04/2021 2:01 CH)

Những con đường nông thôn mới ở xứ Thanh(14/04/2021 1:53 CH)

Đổi thay vùng nông thôn mới kiểu mẫu đầu tiên ở xứ Thanh(14/04/2021 1:51 CH)

Nâng cao hiệu quả vốn tín dụng phát triển nông nghiệp nông thôn tại huyện Lang Chánh(17/03/2021 8:47 SA)