Cổng thông tin điện tử

Hội Nông dân tỉnh thanh hóa

Hội Nông dân tỉnh: Hỗ trợ thiết bị triển khai ứng dụng phần mềm tổ chức các hội nghị trực tuyến

Đăng ngày 28 - 08 - 2021
100%

Nhằm tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Hội Nông dân (HND) tỉnh đối với HND các huyện, thị xã, thành phố phù hợp với tình hình thực tiễn phòng, chống dịch Covid-19, hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ của Hội giai đoạn 2021-2023. Khẩn trương hiện thực hóa chủ trương của Ban Thường vụ HND tỉnh Thanh Hóa về việc tổ chức các hội nghị trực tuyến, giúp hạn chế tập trung đông người và tiết kiệm thời gian, chi phí từ các huyện, thị xã, thành phố về trung tâm tỉnh Hội. Ngày 26-8, HND tỉnh tổ chức hỗ trợ, cấp phát thiết bị (Camera) và hướng dẫn cách sử dụng, ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ hội nghị trực tuyến trong hệ thống Hội cho HND các huyện, thị xã, thành phố.

Toàn cảnh buổi cấp phát thiết bị và hướng dẫn sử dụng.

Để đảm bảo an toàn, thực hiện nghiêm túc công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, chương trình cấp phát được chia theo các nhóm như sau: Ngày 26/8, từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 00, tổ chức cấp phát thiết bị và hướng dẫn sử dụng cho HND các huyện thuộc Cụm thi đua số 1 và 2; từ 13 giờ 30 đến 17 giờ 00, tổ chức cấp phát thiết bị và hướng dẫn cho HND các huyện thuộc Cụm Thi đua số 3. Ngày 27/8, từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 00, tổ chức cấp phát thiết bị và hướng dẫn sử dụng cho HND các huyện, thị, thành Hội thuộc Cụm Thi đua số 4. Theo đó, ngay sau khi tiếp nhận các thiết bị do HND tỉnh hỗ trợ, các đơn vị sẽ thực nghiệm thao tác ngay tại phòng họp của Tỉnh hội.

Cán bộ cơ quan tỉnh Hội hướng dẫn cách sử dụng cho các đơn vị.

Thông qua việc cung cấp thiết bị và triển khai các hội nghị trực tuyến sẽ giúp cho Tỉnh hội kịp thời nắm bắt những vấn đề nổi cộm, mới phát sinh và tình hình hoạt động công tác Hội, phong trào nông dân trong toàn tỉnh. Thực hiện đúng sự chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh không tập trung đông người, thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19; tiết kiệm kinh phí đi lại, lưu trú cho cán bộ Hội khi tổ chức hội họp. Cụ thể hóa thực hiện Đề án Chuyển đổi số tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 của Tỉnh.

Thực hành ngay tại Hội trường cơ quan.

<

Tin mới nhất

Áp dụng một số biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa(9/15/2021 7:19 PM)

Hội Nông dân xã Ngọc Sơn, huyện Ngọc Lặc: Nhiều hoạt động tích cực trong xây dựng...(9/15/2021 9:08 AM)

Hội Nông dân tỉnh tổ chức Hội nghị báo cáo viên quý III năm 2021.(9/15/2021 8:30 AM)

Hội Nông dân huyện Thiệu Hoá đến thăm và tặng quà cho các chốt kiểm soát dịch(9/10/2021 5:13 PM)

Hội Nông dân Thanh Hóa: Xây dựng gia đình văn hóa gắn với xây dựng nông thôn mới(9/10/2021 4:16 PM)

Hội Nông dân tỉnh Thanh Hóa: Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo về công tác phòng,...(9/1/2021 3:23 PM)

Hội Nông dân tỉnh: Hỗ trợ thiết bị triển khai ứng dụng phần mềm tổ chức các hội nghị...(8/28/2021 4:18 PM)

Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh hội(8/25/2021 4:07 PM)