Cổng thông tin điện tử

Hội Nông dân tỉnh thanh hóa

Ghi nhận từ phong trào thi đua “Dân vận khéo” ở huyện Thường Xuân

Đăng ngày 01 - 04 - 2020
100%

Bằng việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, những năm qua, các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể huyện Thường Xuân đã đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên tất cả các lĩnh vực.

Ghi nhận từ phong trào thi đua “Dân vận khéo” ở huyện Thường Xuân

Các hộ dân xã Ngọc Phụng đưa các cây, con giống mới vào gieo trồng.

Xã Thọ Thanh thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới (XDNTM) với xuất phát điểm thấp, cơ sở hạ tầng vừa xuống cấp, vừa thiếu đồng bộ, một bộ phận nhân dân còn có tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước. Xác định “Dân vận khéo” là một trong những yếu tố quyết định sự thành công trong thực hiện XDNTM, đảng ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể xã Thọ Thanh đã chú trọng đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng hoạt động, thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động làm cho người dân hiểu ý nghĩa, mục đích của chương trình, cần sự chung tay, góp sức của nhân dân. Đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận thường xuyên được kiện toàn và đổi mới các nội dung công tác tuyên truyền theo hướng gần dân, sát dân, lắng nghe, nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân để có biện pháp giúp đỡ phù hợp. Bên cạnh đó, công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân được MTTQ và các tổ chức đoàn thể chú trọng thực hiện với nhiều hình thức phong phú, thông qua các hội nghị, các cuộc họp tại khu dân cư, qua hệ thống truyền thanh, thực hiện lồng ghép với các cuộc vận động, phong trào của địa phương. Từ đó, đã tạo được sự đồng thuận, hưởng ứng của cán bộ, hội viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân chung sức tham gia XDNTM. Kết quả, sau gần 10 năm triển khai thực hiện chương trình XDNTM, xã đã huy động nguồn lực nhân dân đóng góp được hơn 100 tỷ đồng xây dựng nhà văn hóa thôn; đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng, chỉnh trang nhà ở dân cư... Cuối năm 2019, xã Thọ Thanh đã được công nhận xã đạt chuẩn NTM.

Cũng như các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội khác, thời gian qua, Hội Nông dân huyện Thường Xuân luôn thực hiện hiệu quả phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”. Phát huy tiềm năng đất đai, nguồn lao động các cấp hội nông dân trong huyện đã tuyên truyền, vận động hội viên đăng ký thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi. Đồng thời, tích cực chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, ứng dụng tiến bộ khoa học – kỹ thuật vào sản xuất, nâng cao thu nhập. Đến nay, trong hơn 9.000 hộ nông dân đăng ký sản xuất, kinh doanh giỏi, có gần 8.000 hộ nông dân đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp. Có những lão nông thu nhập từ 500 đến 1 tỷ đồng mỗi năm. Ngoài ra, thực hiện phong trào “Nông dân tham gia đảm bảo an ninh quốc phòng”, hội viên nông dân các cấp đã chủ động, tích cực tham gia giữ gìn an ninh trật tự, sự bình yên ở các vùng quê.

Đồng chí Phạm Văn Đông, Phó trưởng Ban Dân vận Huyện ủy Thường Xuân cho biết: Để công tác dân vận đạt hiệu quả, cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn huyện đã chủ động mở rộng và đa dạng hóa các hình thức vận động, tập hợp, đoàn kết các tầng lớp nhân dân thông qua các phong trào thi đua yêu nước. Mỗi xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị trên địa bàn đều bám sát vào nhiệm vụ trọng tâm của địa phương, đơn vị để xây dựng các mô hình “Dân vận khéo” cơ sở. Để làm tốt phong trào dân vận khéo, huyện Thường Xuân đã tập trung xây dựng phong cách của người cán bộ phải gần dân, sát dân, phải làm cho nhân dân tin tưởng; thường xuyên nắm bắt được tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân, từ đó giải quyết kịp thời những phát sinh từ cơ sở. Đồng thời không ngừng phát huy trách nhiệm của cấp ủy, cán bộ, đảng viên trong việc tiếp thu và lắng nghe ý kiến của nhân dân trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Đến nay, trên địa bàn huyện Thường Xuân có 528 mô hình “Dân vận khéo”. Trong đó, có 370 mô hình phát triển kinh tế, 74 mô hình văn hóa, 58 mô hình quốc phòng - an ninh, 26 mô hình hệ thống chính trị, XDNTM.

Phong trào thi đua “Dân vận khéo” ở huyện Thường Xuân đã, đang phát huy được sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong công tác vận động quần chúng để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị tại các địa phương. Nhờ đó, góp phần tạo ra nhiều chuyển biến tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị của huyện.

<

Tin mới nhất

Nghị quyết 68/NQ-CP: “Phao cứu sinh” giúp các doanh nghiệp vượt khó(12/08/2021 4:00 CH)

Tỉnh Thanh Hóa có 12 sản phẩm nông nghiệp chủ lực(06/08/2021 4:52 CH)

Hội nghị đánh giá, xếp hạng sản phẩm OCOP đợt 2 năm 2021(16/06/2021 4:02 CH)

Thanh Hóa: Giao chỉ tiêu thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm năm 2021(11/06/2021 1:40 CH)

Nâng vị thế của người nông dân, vậy mới là "giải cứu"(07/06/2021 7:56 SA)

Xã đầu tiên trên địa bàn tỉnh công bố hết dịch viêm da nổi cục trên trâu, bò(27/04/2021 3:12 CH)

Bệnh viêm da nổi cục trên trâu bò là gì, nguy hiểm ra sao?(09/04/2021 3:15 CH)

Thẩm định Nông thôn mới nâng cao cho 7 xã(17/03/2021 8:32 SA)